.seminář teorie práva 10.10.2012*

V rámci úvodního semináře byly dány úvodní informace o struktuře seminářů a podmínkách udělení zápočtu a učebnicích. Podmínkou pro zápočet z Teorie práva I. je kumulativně splnění docházkové povinnosti s maximálně třemi absencemi a dále buď splnění zápočtového testu nebo sepsání seminární práce. Přesné požadavky na seminární práci budou specifikovány na dalším semináři.

Věcně jsme se zabývali pojmem práva, právem objektivním a subjektivním, pozitivním a přirozeným. Pokusili jsme se nalézt definici práva a na příkladu tzv. odporného udavače z knihy Morálka práva od Lona Fullera jsme demonstrovali různé přístupy k právu, jeho vztah k hodnotám konkrétní společnosti a představili principy právní jistoty a spravedlnosti.

Obsahem následujícího semináře budou právní normy, jejich pojem, obecné a specifické rysy a struktura.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.