O tomhle webu


Vítejte na mých stránkách. Orientace zde je velice jednoduchá. Stačí si vybrat téma v této liště nebo najít dle klíčového slova. O tom, proč tyto stránky vznikly a co na nich najdete, se dočtete zde.

Vyhledávání

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

21. 11 2012

Na semináři jsme se věnovali působností právních norem. Začali jsme působností teritoriální a uvedli některé příklady, kdy se na území jednoho státu aplikuje právo státu jiného. Zmínili jsme se o Číst celý člának »

8. 11 2012

Z organizačních důvodů se seminář 21.11.2012 nebude konat a v rámci náhrady bude vždy o 45 min a přestávku prodloužen seminář 14.11.2012  a 28.12.2012.

8. 11 2012

V rámci již pátého semináře jsme navázali na domácí úkol zadaný zde: http://www.iprazak.cz/2012/10/zadani-ukolu-na-seminar-24-10-2012/ tak, Číst celý člának »

1. 11 2012

Tématem semináře bylo odlišení individuálního právního aktu od aktu normativního. To jsme demonstrovali na příkladech z minula a dále na zákonu č. 127/1948 Sb. „Lex Stromovka“ a rozhodnutí prezidenta č. 20/1998 Sb. o amnestii. Věnovali jsme se odlišením pojmů individuálnosti vs. obecnosti na jedné straně a rel. konkrétnosti vs. rel. abstraktnosti na straně druhé. Příkladem rel. konkrétního ustanovení byl § 775 NOZ a příkladem rel. abstraktního ustanovení § 2953 NOZ.

Dále jsme si vysvětlili na tzv. kauze „Melčák“, proč je rozlišování individuálního a normativního aktu důležité. Pro zájemce doporučuji prostudovat nálezu ÚS ze dne 10. záři 2009 o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny jednorázovým ústavním zákonem.

Úkolem na příští seminář je
1) podřadit jednotlivé předpisy z posledního úkolu pod ustanovení zákona o sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv a
2) nalézt další pravomoc prezidenta republiky vydávat normativní právní akty kromě rozhodnutí o amnestii.

Tématem dalšího semináře bude právní řád České republiky.

 

25. 10 2012

Tématem posledního semináře byla praktická aplikace teorie právních norem. Na jednotlivých případech právních předpisů jsme si především ukázali, jak odlišit normativní právní akt od individuálního právního aktu. Demonstrovali jsme také, že právní normu nelze ztotožňovat s textem právního předpisu, který je „pouhým“ pramenem práva a právní normy obsahuje. Právní normu lze velmi často poznat až zevrubnějším studiem i několika předpisů. Dále jsme se zabývali podrobněji blanketními a zmocňovacími normami.

Na dalším semináři dokončíme příklady zadané z minula (od č. 567/2002 Sb.) a dále se budeme věnovat pramenům práva. Vyhledejte a projděte si zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv ve znění pozdějších předpisů a určete, podle jakého ustanovení byly publikovány jednotlivé právní akty, které byly zadány na minulém semináři (viz zde: http://www.iprazak.cz/2012/10/zadani-ukolu-na-seminar-24-10-2012/).

22. 10 2012

Na příští seminář vyhledejte následující právní předpisy ve Sbírce zákonů a určete
1) zda jsou normativními či individuálními právními akty a odůvodněte,
2) v případě normativních právních aktů vyhledejte právní normu a určete její prvky,
3) charakterizujte prvky z hlediska míry abstraktnosti a v případně určete, zda se jedná o kumulativní či alternativní prvky a taxativní či demonstrativní výčty.

268/2002 Sb.
572/2002 Sb.
573/2002 Sb.
274/2002 Sb.
445/2002 Sb.
485/2002 Sb.
490/2002 Sb.
567/2002 Sb.
515/2002 Sb.
4/2002 Sb.
373/2002 Sb.
375/2002 Sb.
376/2002 Sb.

Při hledání předpisů využijte buď některý z informačních systémů dostupný na fakultě nebo stejnopis Sbírky zákonů, který má povinnost zveřejňovat Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 12 z. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.