O tomhle webu


Vítejte na mých stránkách. Orientace zde je velice jednoduchá. Stačí si vybrat téma v této liště nebo najít dle klíčového slova. O tom, proč tyto stránky vznikly a co na nich najdete, se dočtete zde.

Vyhledávání

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

20. 02 2017

ZDE naleznete prezentaci k přednášce ze dne 20.2.2017.

15. 02 2017

1.  Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. Věcná práva. 20.2. Mgr. Pražák
2.  Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků).  27.2. dr. Bajura
3.  Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků). 6.3. dr. Bajura
4.  Závazky z deliktů. 13.3. Mgr. Pražák
5. Pracovní právo. 20.3. Mgr. Pražák
6. Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele.  27.3. dr. Bajura
7.  Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. 3.4. dr. Bajura
8.  Právní jednání podnikatele. 10.4. dr. Horáček
9.   Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže  24.4. dr.. Horáček
10.  Obchodní korporace, předtermín zkoušky. 15.5. dr. Horáček

1. 02 2017

V informačním systému byly zveřejněny výsledky zápočtu z Úvodu do studia práva (termín 31.1.2017). Ti studenti, kteří zápočet ve svém systému nenašli, v testu neuspěli. Úspěšnost byla 48%.

30. 01 2017

První část předmětu bude zaměřena na základy práva. Cílem je seznámit studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s právní terminologií a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Důraz bude kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva, z veřejnoprávních odvětví bude pozornost věnována především právu trestnímu a obecným principům správního procesu.

Druhou polovinu předmětu bude vyučovat kol. dr. Jakub Stránský a seznámí studenty se základními hospodářskými principy a jejich terminologií. Důraz není kladen na ekonomickou teorii, ale na užité hospodářské nauky – účetnictví, finanční trhy, management, marketing a informační systémy. Studenti získají elementární vhled do podnikových funkcí vhodný pro budoucí překladatelskou praxi nejen z hlediska odborné terminologie, ale i z hlediska podnikatelského.

 • 24.2. Právo jako hodnotový a normativní systém
 • 3.3. Občanské právo I
 • 10.3. Občanské právo II
 • 17.3. Trestní právo
 • 24.3. Procesní ochrana práv
 • 31.3. Správní právo
 • 7.4. Mikro- a makroekonomie, ekonomický systém, trhy, stát, organizace, jednotlivci
 • 21.4. Účetnictví a daně
 • 28.4. Peníze, banky a finanční trhy
 • 5.5. Management – řízení, organizace, strategie
 • 12.5. Marketing – výzkum trhu, produkt, komunikace
 • 19.5. Informační systémy
4. 01 2017

V informačním systému byly zveřejněny výsledky zápočtu z Úvodu do studia práva (termín 3.1.2017). Ti studenti, kteří zápočet ve svém systému nenašli, v testu neuspěli. Úspěšnost byla 83%.

13. 12 2016

ZDE naleznete prezentaci k přednášce ze dne 13.12.2016.