Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

5. 01 2013

Milí studenti, s radostí Vám oznamuji, že všichni, kteří psali test, dosáhli minimální 60% hranice pro udělení zápočtu. Na posledním semináři 9.1.2013 budu zapisovat zápočty do indexu, tak si jej nezapomeňte doma. Dále si rozebereme nejčastější chyby.

1. 01 2013

Milí kolegové, jak jsem již avizoval, seminář se dne 2.1.2013 nekoná. Uvidíme se příští týden u korektury testů. Výsledky budou zveřejněny i na webu. Pokud si někdo nepřeje, aby jeho výsledek byl vyvěšen na internetu, nechť mi to sdělí do 6.1.2013.

Přeji vám všem hodně štěstí a úspěchu v roce s třináctkou na konci.

19. 12 2012

Poslední seminář před Vánoci je věnován opakování formou zápočtového testu. Po něm bude následovat vánoční posezení v nedalekém hostinci.

19. 12 2012

Tématem semináře konaného dne 12.12.12 bylo nejprve krátké opakování k zápočtovému testu. Dále jsme se věnovali pramenům práva. Vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl mezi materiálními a formálními prameny práva a dále se ještě krátce zastavili nad právními principy, neboť ty nejsou pramenem ale samotným obsahem stejně jako normy.

Definovali jsme si nejprve právní obyčej a vysvětlili si, co je předpokladem jeho vzniku (usus longaevus, opinio necessitatis). Odlišili jsme jej také od zvyklosti.

Dále jsme se věnovali precedentům. Ujasnili jsme si doktrínu stare descisis a pravidlo distinkce. Vysvetlili jsme si, co je to ratio decidendi a obiter dictum. Dále jsme precedenty odlišili od tzv. ustálené judikatury.

Dalším probraným pramenem práva byly právní předpisy, které jsme rozdělili podle právní síly a odlišily od interních normativních aktů a normativních smluv. Vysvětlili jsme si také, jaký je rozdíl mezi originárním a derivativním právním předpisem.

12. 12 2012

Tématem semináře byly právní principy. Tuto problematiku jsme rozebrali na základě dvou nálezů Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 a Pl. ÚS 14/01.

Věnovali jsme se rozdílům mezi právními principy a právními normami, jejich zdrojům a vzájemnému rozpornému charakteru. Rozebrali jsme dále pojem ústavní zvyklosti a právního obyčeje.

Kromě toho jsme se s ohledem na nálezy ÚS dotkly i okrajově problematiky řízení před ústavním soudem. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi různými typy řízení.

3. 12 2012

Tématem semináře byla praktická cvičení problematiky působnosti právních norem.

Nejprve jsme se věnovali případu žaloby České správy soc. zabezpečení na bezdůvodné obohacení, ke kterému mělo dojít tak, že po smrti oprávněné osoby (červnu 2011) jí byla vyplacena dávka. K účtu měl dispoziční právo právě žalovaný. Zabývali jsme se tím, zda je možné na daný případ aplikovat § 64 odst. 5 z. 470/2011 Sb.

Dále jsme se zabývali problematikou pravé a nepravé retroaktivity, a to na konkrétních příkladech (s. 37 Seminárního praktika teorie práva).

Na konci semináře jsme vyřešili organizační otázky. Zápočtový test budeme psát na semináři dne 19.12.2012 a poté půjdeme společně oslavit Vánoce do blízké hospody. Po Vánocích seminář 2.1.2013 odpadá a 9.1.2013 budou sděleny výsledky testu. Rozebereme si také nejčastější chyby.

Na příští seminář si přečtěte dva nálezy ÚS: Pl. ÚS 33/97 a Pl. ÚS 14/01