Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

11. 05 2015

Zde naleznete prezentaci k přednášce ze dne 11.5.2015 o pracovním právu.

23. 03 2015

Zde je k dispozici prezentace k přednášce o vybraných problémech práva rodinného a dědického.

16. 03 2015

Zde naleznete prezentace k přednáškám.
Závazky z deliktů
Věcná práva

16. 02 2015

Zde naleznete syllabus k předmětu Základy soukromého práva, který společně s kol. dr. Horáčkem a Bajurou vyučujeme na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru.

 1. Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. 16.2. dr. Horáček
 2. Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků). 23.2. dr. Horáček
 3. Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků). 2.3. dr. Bajura
 4. Závazky z deliktů. 9.3. Mgr. Pražák
 5. Věcná práva. 16.3. Mgr. Pražák
 6. Rodinné právo. Dědické právo. 23.3. Mgr. Pražák
 7. Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele. 30.3. dr. Bajura
 8. Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. 13.4. dr. Bajura
 9. Právní jednání podnikatele. 20.4. dr. Horáček
 10. Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže 27.4. dr. Horáček
 11. Obchodní korporace. 4.5. dr. Horáček
 12. Pracovní právo. 11.5. Mgr. Pražák
 13. Test. 18.5. dr. Horáček