.základy soukromého práva 2015 – syllabus*

Zde naleznete syllabus k předmětu Základy soukromého práva, který společně s kol. dr. Horáčkem a Bajurou vyučujeme na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru.

 1. Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. 16.2. dr. Horáček
 2. Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků). 23.2. dr. Horáček
 3. Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků). 2.3. dr. Bajura
 4. Závazky z deliktů. 9.3. Mgr. Pražák
 5. Věcná práva. 16.3. Mgr. Pražák
 6. Rodinné právo. Dědické právo. 23.3. Mgr. Pražák
 7. Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele. 30.3. dr. Bajura
 8. Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. 13.4. dr. Bajura
 9. Právní jednání podnikatele. 20.4. dr. Horáček
 10. Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže 27.4. dr. Horáček
 11. Obchodní korporace. 4.5. dr. Horáček
 12. Pracovní právo. 11.5. Mgr. Pražák
 13. Test. 18.5. dr. Horáček

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií