Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

18. 03 2010

Vážení kolegové, jako obvykle přináším neoficiální zápis ze zasedání akademického senátu. Program byl poměrně bohatý, byť nijak kontroverzní. Jednalo se hlavně o zprávě o hospodaření fakulty, plánovaných investicích či návrhu na program LL.M. Číst celý člának »

13. 03 2010

Chtěl bych tímto všechny členy akademické obce pozvat na zasedání akademického senátu, které se koná ve čtvrtek 18. března  2010 od 16.00 hodin v místnosti č. 117/I. patro (sborovna). Všechna zasedání AS jsou veřejná. Podrobný program zasedání je následující:

1. Informace vedení fakulty.
2. Výroční zpráva o činnosti fakulty v r. 2009.
3. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v r. 2009.
4. Návrh na jmenování členů disciplinární komise fakulty.
5. Vyjádření k návrhu opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2010/2011.
6. Informace o zamýšlených investičních akcích v r. 2010.
7. Informace o průběhu přijímacího řízení.
8. Různé.