Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

23. 06 2014

Milí kolegové,

všem přeji mnoho zdaru u zkoušek a těším se na shledání v příštím akademickém roce.

4. 05 2014

Zde naleznete prezentaci k přednášce o pracovním právu na FSV UK ze dne 5.5.2014.

24. 03 2014

Zde naleznete prezentaci k dnešní přednášce o závazcích z deliktů.

3. 03 2014

Zde je prezentace ke přednášce z 3.3.2014.

24. 02 2014

Zde naleznete prezentaci k přednášce z 24.2.2014.

10. 01 2014

1.  Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. – 17.2. (dr. Horáček)
2.  Věcná práva. – 24.2. (Mgr. Pražák)
3.  Rodinné právo. Dědické právo – 3.3.(Mgr. Pražák)
4.  Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků). 10.3.(Dr. Horáček)
5.  Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků).  17.3 (dr. Bajura)
6.  Závazky z deliktů.(24.3.) Mgr. Pražák
6.  Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele. – 31.3 (dr. Bajura)
7.  Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. – 7.4. (dr. Bajura)
8.  Právní jednání podnikatele – 14.4. (dr. Horáček)
9.  Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže – 21.4. (dr. Horáček)
10.  Obchodní korporace – 28.4.(dr. Horáček)
11.  Pracovní právo – 5.5. (Mgr. Pražák)
12.  Test – 12.5 (dr. Horáček)