Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

28. 12 2013

Milí kolegové, rád bych Vám touto cestou popřál mnoho zdaru a štěstí v novém roce. Zároveň připomínám, že na základě většinového rozhodnutí se bude poslední seminář teorie práva konat dne 8.1.2014. Kromě výuky zde budou zapisovány zápočty, případě bude dána možnost dalšího pokusu složení zápočtového testu.

17. 12 2013

Poslední předvánoční seminář bude věnován společné korektuře testu. Budou zmíněny nejčastější chyby a stanoven opravný termín.

Po semináři jsou všichni posluchači zváni na předvánoční posezení na neformální diskusi do nedalekého hosince Baterka.

17. 12 2013

Druhý prosincový seminář byl věnován předtermínu zápočtového testu. Další termín pak bude vypsán po Vánocích.

17. 12 2013

Na prvním prosincovém semináři jsme se věnovali problematice mezinárodního a vnitrostátního práva. Řeč byla o monistických a dualistických systémech, pramenech mezinárodního práva a různých vztazích vnitrostátní a mezinárodní úpravy. Vysvětlili jsme si pojmy transformace, adaptace a inkorporace a zmínili jsme se o pramenech práva unijního. další část semináře byla věnována opakování k testu.

3. 12 2013

Tématem semináře bylo dokončení problematiky pramenů práva. Kromě právních předpisů jsme se dál věnovali tzv. ústavním zvyklostem. Podrobně jsme rozebrali nález ústavního soudu Pl. ÚS 14/01, na kterém jsme demonstrovali, jakým způsobem může vznikat ústavní obyčej.

3. 12 2013

Na semináři jsme se věnovali právním principům. Rozebrali jsme nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 33/97, na kterém jsme si ukázali, jakým způsobem může být nahlíženo na tzv. ústavní zvyklost. Dále jsme se věnovali tématu pramenů práva. Podrobně jsme rozebrali právní obyčeje a precedenty.