O tomhle webu


Vítejte na mých stránkách. Orientace zde je velice jednoduchá. Stačí si vybrat téma v této liště nebo najít dle klíčového slova. O tom, proč tyto stránky vznikly a co na nich najdete, se dočtete zde.

Vyhledávání

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

14. 02 2012

Dnes proběhl poslední termín zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva na Filozofické fakultě UK v zimním semestru 2011/2012. Chtěl bych poděkovat všem studentům za přízeň a popřát jim, aby jim byly nabyté znalosti k užitku.

Rád bych také touto cestou poprosil o případnou zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že budu ve výuce tohoto předmětu pokračovat, uvítám jakékoliv připomínky a podněty ke zlepšení. Budu rád za každý email.

14. 02 2012

Milí kolegové, níže naleznete výsledky právní části testu – zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva. Po sečtení bodů s částí ekonomickou bude výsledná známka zapsána do SISu kol. Dr. Kameníčkem. Z celkového počtu 4 studentů byli hodnocen 1 dobře  a 3 velmi dobře.

Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Zkouška 14.2.2012:
1    Eliška ANTOŠOVÁ – 3 (43)
2    Bc. Martina GREŇOVÁ –  2 (49)
3    Martina VACKOVÁ – 2 (50)
4    Bc. Petra VAVROUŠKOVÁ – 2 (51)

V případě zájmu o nahlížení do testů se na mě prosím obracejte individuálně prostřednictvím emailu.

5. 02 2012

Milí kolegové, níže naleznete výsledky právní části testu – zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva. Po sečtení bodů s částí ekonomickou bude výsledná známka zapsána do SISu kol. Dr. Kameníčkem. Z celkového počtu 14 studentů byli hodnoceni 3 dobře , 6 velmi dobře a 5 výborně. Nejvyššího počtu bodů bez započteného sedmibodového bonusu dosáhla kol. Bc. Nováková (70), které blahopřeji. Bonusové body za poslanou kauzu jsou připočteny (viz níže)

Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Zkouška 24.1.2012:
1    Bc. Karolína DOHNALOVÁ –  2 (54)
2    Bc. Eva FÍNKOVÁ, M. Pol. Sc.  – 2 (48)
3    Aneta HOVORKOVÁ- 1 (60)
4    Bc. Soňa JAROŠOVÁ – 3 (35)
5    Bc. Dita Ester KOSTELNÍKOVÁ – 1 (63)
6    Bc. Tereza MACHAČÍKOVÁ – 2 (48)
7    Bc. Mgadaléna NOVÁKOVÁ – 1 (70)
8    Bc. Jan TICHÝ- 3 (45)

Zkouška 27.1.2012:
1    Bc. Kristýna BRUNCLÍKOVÁ – 1  (64 + 7)
2    Kateřina EŠNEROVÁ – 1  (64)
3    Bc. Martina KAVÍNOVÁ – 2 (51)
4    Bc. Romana MARKSOVÁ – 2 (58)
5    Bc. Tereza NĚMCOVÁ – 2 (47)
6    Jaroslav RUCKÝ – 3 (45)

V případě zájmu o nahlížení do testů se na mě prosím obracejte individuálně prostřednictvím emailu.

14. 01 2012

Milí kolegové, níže naleznete výsledky právní části testu – zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva. Po sečtení bodů s částí ekonomickou bude výsledná známka zapsána do SISu kol. Dr. Kameníčkem. Z celkového počtu 19 studentů byli hodnoceni 2 nedostatečně, 4 dobře , 4 velmi dobře a 9 výborně. Celkově dopadl lépe termín 10.1. Nejvyššího počtu bodů dosáhl kol. Bc. Klabal (69), kterému blahopřeji. Bonusové body za poslanou kauzu jsou připočteny (viz níže)

Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Zkouška 10.1.2012:
1    Bc. Andrea BAČÍKOVÁ – 3 (41)
2    Bc. Kristýna FLANDEROVÁ – 1 (60)
3    Bc. Martina GREŇOVÁ – 4 (33)
4    Bc. Eliška CHMELAŘOVÁ – 2 (48)
5    Bc. Ondřej KLABAL – 1 (69)
6    Bc. Václav MATĚJKA – 1 (59)
7    Bc. Michala NOVÁČKOVÁ – 1 (60)
8    Bc. Milada PEJCHALOVÁ – 1 (60)
9    Bc. Hana RAMBOUSKOVÁ – 1 (52 + 7)
10    Marie ŠINDELÁŘOVÁ – 1 (59)

Zkouška 13.1.2012:
1    Bc. Kristýna AUDIOVÁ – 1  (54 + 7)
2    Bc. Helena BARRERA – 3  (43)
3    Bc. Iva FRANTÍKOVÁ – 3 (41)
4    Bc. Zdeněk HUML –  1 (65)
5    Bc. Diana KUTILOVÁ – 4 (26+7)
6    Jakub MAREK – 2 (51)
7    Bc. Romana MARKOVÁ – N (0)
8    Bc. Lenka POSPÍŠILOVÁ – 2  (53)
9    Bc. Renáta SOBOLEVIČOVÁ – 3 (35)
10    Bc. Kristýna WANKOVÁ – 2 (54)

V případě zájmu o nahlížení do testů se na mě prosím obracejte individuálně prostřednictvím emailu.

8. 01 2012

Po dohodě s kol. dr. Kameníčkem proběhne zkouška z našeho společného předmětu písemně tak, že test bude obsahovat část ekonomickou (50 min) a část právní (40 min). Termíny zkoušky jsou dostupné v SISu.

Právní část testu budu opravovat já a ekonomickou pak kol. dr. Kameníček. Výsledná známka se bude odpovídat průměru obou dílčích známek. Předpokladem úspěšného složení zkoušky je však minimálně známka 3 z obou částí testu. Nebude tedy možné prospět jen např. z práva a tím získat celou zkoušku.

Studentům, kteří získali bonifikaci za přípravu kauzy bude připočteno, jak jsem slíbil 10% z právní části testu. Jedná se o následující studenty, kterým zároveň děkuji za spolupráci:
Pavla Routová
Hana Rambousková
Kristýna Audiová
Kristýna Brunclíková
Diana Kutilová.
Pokud jsem na někoho zapomněl, nechť mi to sdělí prostřednictvím emailu (viz stránku Kontakt)

Test z práva se bude sestávat z otázek o různé bodové hodnotě. Celkem je možno získat maximálně 70 bodů. Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Obsahem testu bude pouze odpřednášená látka.

V případě nesouhlasu s opravou umožním jednu konzultaci. V případě extrémního rozporu známek z obou dílčích testů se na řešení dohodneme s kol. Kameníčkem. Doufám ale, že k takovému případu nedojde.

Přeji všem hodně štěstí.

10. 11 2011

Obsahem poslední přednášky bude zvláštní část trestního práva hmotného. Podíváme se tedy na jednotlivé skutkové podstaty trestných činů. Vzhledem k tomu, že na poslední přednášku připadlo volno, nebude látka podle syllabu na tuto hodinu připadající obsahem zkoušky.

Prezentace je k dispozici zde: Prazentace4_Trestní právo hmotné2