Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

27. 02 2023

• Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků) – Bajura 13.2.2022
• Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků) – Bajura 20.2.2022
• Závazkové právo III (vybrané otázky k nejčastějším smluvním typům) – Pražák 27.2.2022
• Závazky z deliktů – Pražák 6.3.2022
• Pracovní právo– Pražák 13.3.2022
• Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele – Bajura 20.3.2022
• Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání – Bajura 27.3.2022
• Právní jednání podnikatele – Horáček 3.4.2022
• Obchodní korporace, veřejné rejstříky – Horáček 17.4.2022
• Ochrana hospodářské soutěže – Horáček 24.4.2022

Prezentace a podklady k přednáškám jsou k dispozici ve studijním informačním systému.