O tomhle webu


Vítejte na mých stránkách. Orientace zde je velice jednoduchá. Stačí si vybrat téma v této liště nebo najít dle klíčového slova. O tom, proč tyto stránky vznikly a co na nich najdete, se dočtete zde.

Vyhledávání

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

31. 03 2017

Přednáška dne 24.3.2017 bude věnována úvodní části ekonomické části předmětu, čímž dochází k mírné změně syllabu. Prezentace k přednášce, jež se uskuteční dne 31.3. a 6.4.2017 a ponese téma Procesní ochrana práv, je ke stažení zde.

15. 04 2016

Zde naleznete prezentaci k tématu občanského práva hmotného I.: Prezentace – Občanské právo hmotné I.

10. 10 2012

V rámci úvodního semináře byly dány úvodní informace o struktuře seminářů a podmínkách udělení zápočtu a učebnicích. Podmínkou pro zápočet z Teorie práva I. je kumulativně splnění docházkové povinnosti s maximálně třemi absencemi a dále buď splnění zápočtového testu nebo sepsání seminární práce. Přesné požadavky na seminární práci budou specifikovány na dalším semináři.

Věcně jsme se zabývali pojmem práva, právem objektivním a subjektivním, pozitivním a přirozeným. Pokusili jsme se nalézt definici práva a na příkladu tzv. odporného udavače z knihy Morálka práva od Lona Fullera jsme demonstrovali různé přístupy k právu, jeho vztah k hodnotám konkrétní společnosti a představili principy právní jistoty a spravedlnosti.

Obsahem následujícího semináře budou právní normy, jejich pojem, obecné a specifické rysy a struktura.

.nový obsah webu*
napsal Pavel
6. 10 2011

Po zániku mého mandátu v Akademickém senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a absolvování fakulty ztratily tyto stránky svůj původní význam. Nyní slouží jednak k informování studentů v rámci výuky výběrového předmětu „Základy ekonomie a práva“ na Filosofické fakultě UK a jednak jako místo, kde mohu umisťovat a sdílet dokumenty rozličného charakteru. Nejedná se tedy v žádném o ucelený informační web či sebeprezentaci, ale spíše o místo, kam zavítá zejména pozvaný návštěvník, který ví, co zde hledat.

21. 02 2009

V SISu je přístupná anketa hodnocení výuky. Prosím všechny studenty, kteří mají zájem na zlepšení výuky, aby anketu vyplnili a pomohli nám udělat fakultu lepší. Hodnotit je možné do 13. 3. 2009.

15. 12 2008

Chtěl bych všem čtenářům těchto stránek a všem studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy popřát hodně klidu a pohody o Vánocích a dobrý vstup do nového roku plného nejen studijních úspěchů. Děkuji Vám, že mi zachováváte svou přízeň, obzvláště pak těm v Vás, kteří mi posílají podněty pro mou práci v senátu, a doufám, že nezklamu Vaši důvěru i nadále.

Váš Pavel PRAŽÁK