Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

11. 12 2018

ZDE naleznete prezentaci k přednášce ze dne 11.12.2018.

12. 09 2018

2.10.2018 Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (Chmel)
9.10.2018 Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (Pražák)
16.10.2018 Občanské právo hmotné (obecná část, osoby, právní skutečnosti) (Pražák)
23.10.2018 Občanské právo hmotné (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví) (Pražák)
30.10.2018 Občanské právo hmotné (rodinné právo, dědické právo) (Pražák)
6.11.2018 Civilní proces (Pražák)
13.11.2018 Ústavní právo (Chmel)
20.11.2018 Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (Chmel)
27.11.2018 Správní právo, základní práva a svobody (Chmel)
4.12.2018 Trestní právo hmotné (obecná část) (Chmel)
11.12.2018 Trestní právo hmotné (zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání) (Chmel)
18.12.2018 Trestní a správní proces (Pražák)
1.1.2019 volno
8.1.2019 Test (Chmel, Pražák)

31. 03 2017

Přednáška dne 24.3.2017 bude věnována úvodní části ekonomické části předmětu, čímž dochází k mírné změně syllabu. Prezentace k přednášce, jež se uskuteční dne 31.3. a 6.4.2017 a ponese téma Procesní ochrana práv, je ke stažení zde.

15. 04 2016

Zde naleznete prezentaci k tématu občanského práva hmotného I.: Prezentace – Občanské právo hmotné I.

10. 10 2012

V rámci úvodního semináře byly dány úvodní informace o struktuře seminářů a podmínkách udělení zápočtu a učebnicích. Podmínkou pro zápočet z Teorie práva I. je kumulativně splnění docházkové povinnosti s maximálně třemi absencemi a dále buď splnění zápočtového testu nebo sepsání seminární práce. Přesné požadavky na seminární práci budou specifikovány na dalším semináři.

Věcně jsme se zabývali pojmem práva, právem objektivním a subjektivním, pozitivním a přirozeným. Pokusili jsme se nalézt definici práva a na příkladu tzv. odporného udavače z knihy Morálka práva od Lona Fullera jsme demonstrovali různé přístupy k právu, jeho vztah k hodnotám konkrétní společnosti a představili principy právní jistoty a spravedlnosti.

Obsahem následujícího semináře budou právní normy, jejich pojem, obecné a specifické rysy a struktura.

.nový obsah webu*
napsal Pavel
6. 10 2011

Po zániku mého mandátu v Akademickém senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a absolvování fakulty ztratily tyto stránky svůj původní význam. Nyní slouží jednak k informování studentů v rámci výuky výběrového předmětu „Základy ekonomie a práva“ na Filosofické fakultě UK a jednak jako místo, kde mohu umisťovat a sdílet dokumenty rozličného charakteru. Nejedná se tedy v žádném o ucelený informační web či sebeprezentaci, ale spíše o místo, kam zavítá zejména pozvaný návštěvník, který ví, co zde hledat.