.fsv – IES Úvod do studia práva 2018 Syllabus*

2.10.2018 Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (Chmel)
9.10.2018 Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (Pražák)
16.10.2018 Občanské právo hmotné (obecná část, osoby, právní skutečnosti) (Pražák)
23.10.2018 Občanské právo hmotné (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví) (Pražák)
30.10.2018 Občanské právo hmotné (rodinné právo, dědické právo) (Pražák)
6.11.2018 Civilní proces (Pražák)
13.11.2018 Ústavní právo (Chmel)
20.11.2018 Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (Chmel)
27.11.2018 Správní právo, základní práva a svobody (Chmel)
4.12.2018 Trestní právo hmotné (obecná část) (Chmel)
11.12.2018 Trestní právo hmotné (zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání) (Chmel)
18.12.2018 Trestní a správní proces (Pražák)
1.1.2019 volno
8.1.2019 Test (Chmel, Pražák)

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií