Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

20. 09 2013

Právní část předmětu je koncipována jako úvod do jednotlivých základních právních oborů (práva a ústavního, občanského, trestního, procesního a správního) s tím, že jsou zdůrazňovány jejich vzájemné souvislosti a přesahy. Pro pochopení dané tématiky je výuky zaměřována i na řešení konkrétních případů z praxe a každodenního života. S ohledem na studijní obor posluchačů je pozornost věnována odborné terminologii a nejčastějším pojmovým chybám.

Kurz si klade za cíl seznámit posluchače se základy fungování systému práva a poskytnout jim vhled do jednotlivých právních odvětví. Důraz je kladen na pochopení nejběžnějších právních institutů a vyložení právních pojmů.

Druhá část předmětu bude vyučována kol. ing. Jakubem Stránským, Ph.D. Studenti budou seznámeni se základními hospodářskými principy a jejich terminologií. Důraz není kladen na ekonomickou teorii, ale na užité hospodářské nauky – účetnictví, finanční trhy, management, marketing a informační systémy. Studenti získají elementární vhled do podnikových funkcí vhodný pro budoucí překladatelskou praxi nejen z hlediska odborné terminologie, ale i z hlediska podnikatelského.

Syllabus: Číst celý člának »

5. 09 2013

Zde je ke stažení syllabus k předmětu Úvod do studia práva na Institutu ekonomických studií FSV UK: Syllabus IES.