Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

4. 06 2010

Milí kolegové, přináším zprávu o zasedání akademického senátu fakulty, které se konalo 3.6.2010. Na pořadu jednání bylo především vyjádření senátu ke jmenování vedoucích kateder.
Číst celý člának »

18. 03 2010

Vážení kolegové, jako obvykle přináším neoficiální zápis ze zasedání akademického senátu. Program byl poměrně bohatý, byť nijak kontroverzní. Jednalo se hlavně o zprávě o hospodaření fakulty, plánovaných investicích či návrhu na program LL.M. Číst celý člának »

13. 03 2010

Chtěl bych tímto všechny členy akademické obce pozvat na zasedání akademického senátu, které se koná ve čtvrtek 18. března  2010 od 16.00 hodin v místnosti č. 117/I. patro (sborovna). Všechna zasedání AS jsou veřejná. Podrobný program zasedání je následující:

1. Informace vedení fakulty.
2. Výroční zpráva o činnosti fakulty v r. 2009.
3. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v r. 2009.
4. Návrh na jmenování členů disciplinární komise fakulty.
5. Vyjádření k návrhu opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2010/2011.
6. Informace o zamýšlených investičních akcích v r. 2010.
7. Informace o průběhu přijímacího řízení.
8. Různé.

8. 02 2010

Milí kolegové, ve čtvrtek 4.2.2010 se konalo letošní první zasedání akademického senátu. Již tradičně přináším informace o tom, jak probíhalo. Číst celý člának »

17. 12 2009

Milí kolegové, následující řádky jsou určeny těm, které zajímá, jak proběhlo prosincové zasedání AS. Číst celý člának »

12. 11 2009

Jako již tradičně, přináším zápis ze zasedání akademického senátu, jehož hlavním bodem bylo projednání návrhu na akreditaci. Jak probíhalo zasedání si můžete přečíst po jednom kliknutí. Číst celý člának »