.o mně a těchto stránkách*
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem krátce působil jako asistent poslankyně Německého spolkového sněmu v Berlíně. Od roku 2011 jsem pak pracoval jako asistent soudce, nejprve na Obvodním soudu pro Prahu 4 a následně po absolvování odborné justiční zkoušky na odvolacím civilním úseku Městského soudu v Praze. Od roku 2017 jsem byl činný jako soudce na Obvodním soudu pro Prahu 4, kde jsem se věnoval civilní sporné agendě se specializací na věci s mezinárodním prvkem. Od října 2021 působím na obchodním úseku Městského soudu v Praze, který zároveň spravuji jako místopředseda soudu. Kromě své justiční praxe se věnuji publikační a pedagogické činnosti na Fakultě sociálních věd a Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Tyto stránky slouží především studentům kurzů, které učím. Jsou zde umisťovány materiály k přednáškám a seminářům a dále aktuální organizační informace.

 

V archivních článcích lze mj. nalézt i příspěvky z doby od r. 2007, kdy jsem tyto stránky založil k informování o dění v Akademickém senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a různých komisích (Disciplinární komise, Legislativní komise a Komise pro koncepci studia), jejichž členem jsem byl.

 

Nejedná se v žádném případě o ucelený informační web či sebeprezentaci, ale spíše o místo, kam zavítá zejména pozvaný návštěvník, který ví, co zde hledat.

 

Pavel Pražák

 

Články podle kategorií