Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

27. 02 2013

Seminář teorie práva es dne 6.3.2013 nekoná a bude nahrazen týden a dva na na to, tedy 13.3. a 20.3. tak, že bude standardní seminář ve středu prodloužen vždy o 45 minut.

27. 02 2013

Na dnešním semináři jsme se věnovali opakování některých pojmů z minulého semestru a zastavili jsme se zajména u teorií odlišujících právo vřejné a právo soukromé (zájmová, subordinační, organická).
Následně jsme se zaměřili na vtzah mezinárodního práva a práva vnitrostátního, zabývali jsme se rzdílem mezi monistickou a dualistickou koncepcí a uvedli jsme několik příkladů. Porbrali jsme subjekty a prameny mezinárodního práva, seznámili se s pojmy transformace, adaptace a inkorporace a okrajově probrali i problematiku unijního práva, zejména pak tzv. doktrínu přímého účinku s tím, že jsme zmínili rozsudky ESD Costa, Van Gend a Francovich.

27. 02 2013

1) 27.2.2013 Opakování, úvodní seminář, mezinárodní a vnitrostátní právo
2) 6.3.2013 Subjekty práva a druhy právní způsobilosti
3) 13.3.2013 Subjektivní právo a právní povinnost – pojem, druhy a jejich realizace
4) 20.3.2013 Právní skutečnosti
5) 27.3.2013 Právní odpovědnost, druhy deliktů I.
6) 3.4.2013 Právní odpovědnost, druhy deliktů II.
7) 10.4.2013 Uskutečňování a aplikace práva
8 ) 17.4.2013 Interpretace práva I.
9) 24.4.2013 Interpretace práva II.
10) 15.5.2013 Vztah práva a státu, právní stát a panství práva, působení práva ve společnosti
11) 22.5.2013 Rezerva, závěrečné opakování

13. 02 2013

Podle harmonogramu akademického roku začíná seminární výuka v týdnu od 25.02.2013. první seminář se tedy bude konat ve středu 27.2.2013.

11. 02 2013

Zde jsou výsledky z právní části zkoušky konané 01.02.2013:

– Hřebcová Zuzana  – 1
– Kultová Petra – 3
– Nejedlá Marta – 2

Celkové výsledky za předmět budou zapsány do SISu.

1. 02 2013

Zde jsou výsledky z právní části zkoušky konané 15.01.2013:

– Hušáková Barbora  – 1
– Lhotová Kateřina – 2
– Nováková Radka – 3
– Starý Mikuláš – 2
– Zelingrová Michaela – 3

Celkové výsledky za předmět budou zapsány do SISu.