Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

23. 06 2014

Milí kolegové,

všem přeji mnoho zdaru u zkoušek a těším se na shledání v příštím akademickém roce.

11. 04 2014

Milí kolegové, zde naleznete dotazy od kolegyně Moniky, kterými se budeme zabývat v rámci tématu interpretace práva:

Novelizace zákoníku práce, důvodová zpráva k NOZ a k rekodifikaci

Bod 1. Číst celý člának »

13. 03 2014

Na posledním semináři z teorie práva jsme se zabývali pojmem subjektivního práva a povinnosti. Rozlišili jsme situace, kdy subjektivní právo vyplývá z práva objektivního přímo, a situace, kdy vyplývá zprostředkovaně. Dále jsme se věnovali  struktuře subjektivního práva a rozlišily jsme jeho tři jednotlivé stupně (složky). Podrobně jsme se pak věnoval situacím, kdy subjektivní právo není nárokem, chybí tedy jeho třetí stupeň (složka) spočívající v možnosti domáhat se obrany ze strany nositele monopolu moci.

Následně jsme se věnovali objektu subjektivních práv a povinností. Rozlišili jsme objekty na primární a sekundární. Na příkladu smlouvy o výpůjčce a o zápůjčce jsme si ukázali, že lze rozlišovat i podle charakteru sekundárního objektu, kdy  sekundárním objektem právní povinnosti, který je předmětem plnění, je stále jedna a tatáž věc.

Rozlišili jsme druhy subjektivních práv, a to absolutní a relativní, hmotná a procesní, soukromá a veřejná, hlavní a vedlejší, přechodná a nepřechodná (ryze osobní).

Dále jsme se věnovali k ochraně subjektivních práv. Odlišili jsme případy ochrany subjektivních práv mocí soudní a správní a věnovali jsme se také problematice svépomoci.

Ohledně realizace subjektivních práv jsme rozlišili fázi utváření práv a povinností a fázi jejich výkonu. Ohledně utváření práv a povinností jsme se vysvětlili rozdíl mezí kauzou a titulem. Ohledně výkonu práv jsme se věnovali případům zneužití (abusus iuris) a výkonu práva in fraudem legis.

Na příštím semináři se budeme věnovat právním skutečnostem.

3. 03 2014

Z organizačních důvodů začne seminář teorie práva ve středu 5.3. již v 17:35.

27. 02 2014

Tématem semináře bude právní subjektivita. V rámci přípravy ne seminář si prosím připravte následující úkoly:

1) Za pomocí zákona (který vyhledejte) a dalších vnitřních předpisů naší vysoké školy (které vyhledejte) zodpovězte na otázku, zda je možné s právnickou fakultou uzavřít smlouvu o nájmu jedné učebny na jeden den.
2) Za pomocí občanského zákoníku zodpovězte otázku, za jakých podmínek může být památné pero profesora Weyra právním subjektem.
3) Vyhledejte nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 221/98 a IV. ÚS 3102/08, prostudujte je tak, abyste byli schopni vysvětlit nosné myšlenky v nich obsažené.

26. 02 2014

Program seminární výuky na letní semestr 2013-2014 (učebna 304, středa 18h):

1)    26.2.2014    Opakování, úvodní seminář
2)    5.3.2014    Subjekty práva a druhy právní způsobilosti
3)    12.3.2014    Subjektivní právo a právní povinnost – pojem, druhy a jejich realizace
4)    19.3.2014    Právní skutečnosti
5)    26.3.2014    Právní odpovědnost, druhy deliktů I.
6)    2.4.2014    Právní odpovědnost, druhy deliktů II.
7)    9.4.2014    Uskutečňování a aplikace práva
8)    16.4.2014    Účinnost, právní moc a vykonatelnost aktů aplikace práva; vady právních aktů a jejich náprava
9)    23.4.2014    Interpretace práva I.
10)    30.4.2014    Interpretace práva II.
11)    7.5.2014    Vztah práva a státu, právní stát a panství práva, působení práva ve společnosti
12)    14.5.2014    Rektorský den
13)    21.5.2014    Rezerva, závěrečné opakování