Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

16. 01 2014

Zápis zkoušky do indexu je možný vždy při zadávání dalšího termínu testu. Ve výjimečných případech lze domluvit individuální termín.

9. 01 2014

Zde naleznete veškeré podklady k ekonomické části kurzu.

1 Economics-economy-economist.ppt
2 Take-into-account.ppt
3 Money-is-money.ppt
4 To-manage.ppt
5 Personalistika-a-reklamština.ppt
5 Reklamsky nesnadno, pomalu a nejlépe vůbec.pdf
6-Marketing.ppt7 The-IT-Crowd.ppt

8. 01 2014

V reakci na emailový dotaz jedné z kolegyň uvádím, že k přípravě na zkoušku je třeba přistupovat jako k jakémukoliv jinému povinnému předmětu. Vyjděte k doporučené literatury a prezentací. Důraz bude kladen na znalost systematicky práva, přesného pojmosloví a dále na základy praktické aplikace získaných poznatků.

7. 01 2014

Vzhledem k tomu, že právní část kurzu skončila 15.11.2013, není po tomto datu již možné získat bonifikaci k testu pomocí zaslané kauzy, neboť takovou kauzu nelze použít ve výuce.

17. 12 2013

V tomto semestru potrvá výuka předmětu Základy ekonomie a práva až do 10.1.2014. Poslední dvě lednové hodiny povede kol. dr. Stránský. Pravděpodobně ihned po poslední přednášce bude následovat první termín písemné zkoušky.

13. 12 2013

Zde naleznete prezentaci k další přednášce kol. dr. Stránského.