Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

28. 12 2013

Milí kolegové, rád bych Vám touto cestou popřál mnoho zdaru a štěstí v novém roce. Zároveň připomínám, že na základě většinového rozhodnutí se bude poslední seminář teorie práva konat dne 8.1.2014. Kromě výuky zde budou zapisovány zápočty, případě bude dána možnost dalšího pokusu složení zápočtového testu.

17. 12 2013

Zde naleznete prezentaci k další přednášce.

17. 12 2013

V tomto semestru potrvá výuka předmětu Základy ekonomie a práva až do 10.1.2014. Poslední dvě lednové hodiny povede kol. dr. Stránský. Pravděpodobně ihned po poslední přednášce bude následovat první termín písemné zkoušky.

17. 12 2013

Zde naleznete prezentaci k přednášce o ochraně soukromých práv a civilním právu procesním.

17. 12 2013

Poslední předvánoční seminář bude věnován společné korektuře testu. Budou zmíněny nejčastější chyby a stanoven opravný termín.

Po semináři jsou všichni posluchači zváni na předvánoční posezení na neformální diskusi do nedalekého hosince Baterka.

17. 12 2013

Druhý prosincový seminář byl věnován předtermínu zápočtového testu. Další termín pak bude vypsán po Vánocích.