Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

15. 12 2008

Chtěl bych všem čtenářům těchto stránek a všem studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy popřát hodně klidu a pohody o Vánocích a dobrý vstup do nového roku plného nejen studijních úspěchů. Děkuji Vám, že mi zachováváte svou přízeň, obzvláště pak těm v Vás, kteří mi posílají podněty pro mou práci v senátu, a doufám, že nezklamu Vaši důvěru i nadále.

Váš Pavel PRAŽÁK

15. 12 2008

Ve čtvrtek 11.12. proběhlo v letošním kalendářním roce poslední zasedání AS. Na programu bylo projednání šesti bodů a tradičního „různého“. Pro studenty nejzásadnější byl patrně bod týkající se konečného stanovení pravidel pro přechod do kreditního systému při propadnutí či přerušení. Bylo dohodnuto, že studenti, kteří v ročníkovém systému studia absolvovali zkoušku z Občanského práva procesního a hmotného (ve 3. ročníku), nebudou nuceni tuto zkoušku opakovat. Prozkoušeni budou pouze rozdílovou zkouškou z látky, která je ve zkoušce zařazené do kreditního systému navíc (více v podrobném zápisu).
Jako již tradičně přináším podrobné informace z celého zasedání.
Číst celý člának »