Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

30. 10 2011

V této přednášce dokončíme témata z minulé prezentace a dále se budeme věnovat právu trestnímu. Byl bych rád, kdybyste si našli alespoň chvíli na prolistování trestním zákoníkem. Jeho aktuální verze je k dispozici online přímo na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci „Zákony“. Zákon má číslo 40/2009 Sb. Kliknutím na ikonku modré knížky
uložíte celý text jak soubor *.txt. Procházení přímo online je nepraktické.

Literatura k této přednášce: Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. str: 387-398.

Prezentaci k této přednášce naleznete zde: Prezentace3_Trestní právo hmotné 1.

14. 10 2011

V této přednášce dokončíme témata z minulé prezentace a dále se budeme věnovat právu závazkovému včetně odpovědnosti za škodu a jeho vazbám na pracovní a obchodní právo.

Literatura k této přednášce: Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. str: 208-244.

Připomínám nabídku bodového zvýhodnění za zaslanou kauzu. Student, který mi emailem pošle popis konkrétního případu souvisejícího s probíranou látkou, obdrží dva plusové body v závěrečném testu.

Prezentaci k této přednášce naleznete zde: Prezentace2_Občanské právo hmotné 2.

12. 10 2011

Následující přednáška z předmětu základy ekonomie a práva, která proběhne dne 14.10., se bude zabývat tématem: „Občanské právo hmotné – obecná část, věcná práva, dědické právo“.

Jako přípravu doporučuji přečíst „Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. str: 49-63, 194-208, 244-250.

Do čtvrtečního večera přijímám případné náměty na rozebrání konkrétní kauzy, která s daným tématem souvisí.

Prezentaci k této přednášce naleznete zde: Prezentace1_Občanské právo hmotné 1.

7. 10 2011

7.10.2011 – Úvodní přednáška JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. – Právo jako hodnotový a normativní systém
14.10.2011 – Občanské právo hmotné – obecná část, věcná práva, dědické právo
21.10.2011 – Občanské právo hmotné – závazkové právo, odpovědnost za škodu, vazby na pracovní a obchodní právo
28.10.2011 – Státní svátek
4.11.2011 – Trestní právo hmotné
11.11.2011 – Ústavní právo, základní práva a svobody, Evropská unie
18.11.2011 – Procesní ochrana práv, hromadná konzultace

Nejpozději tři dny předem se na těchto stránkách objeví aktualita s přesným obsahem přednášky a případné doplňující materiály. Pokud by kdokoliv ze studentů měl zájem v rámci přednášky rozebrat jemu blízkou kauzu, která by spadala do výše vymezených tématických okruhů, může se na mě obrátit emailem. Adresa je uvedena zde.

Závěrečná zkouška bude mít formu písemného testu. Obsahem právní části bude výlučně odpřednášená látka.
Jako učební pomůcku lze doporučit knihu:
Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 456 s., zejména kap. I., III. 1-3, IV. 1,3, IV. 4.1, IV. 5.

.nový obsah webu*
napsal Pavel
6. 10 2011

Po zániku mého mandátu v Akademickém senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a absolvování fakulty ztratily tyto stránky svůj původní význam. Nyní slouží jednak k informování studentů v rámci výuky výběrového předmětu „Základy ekonomie a práva“ na Filosofické fakultě UK a jednak jako místo, kde mohu umisťovat a sdílet dokumenty rozličného charakteru. Nejedná se tedy v žádném o ucelený informační web či sebeprezentaci, ale spíše o místo, kam zavítá zejména pozvaný návštěvník, který ví, co zde hledat.