.základy ekonomie a práva – Obecné informace a syllabus*

7.10.2011 – Úvodní přednáška JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. – Právo jako hodnotový a normativní systém
14.10.2011 – Občanské právo hmotné – obecná část, věcná práva, dědické právo
21.10.2011 – Občanské právo hmotné – závazkové právo, odpovědnost za škodu, vazby na pracovní a obchodní právo
28.10.2011 – Státní svátek
4.11.2011 – Trestní právo hmotné
11.11.2011 – Ústavní právo, základní práva a svobody, Evropská unie
18.11.2011 – Procesní ochrana práv, hromadná konzultace

Nejpozději tři dny předem se na těchto stránkách objeví aktualita s přesným obsahem přednášky a případné doplňující materiály. Pokud by kdokoliv ze studentů měl zájem v rámci přednášky rozebrat jemu blízkou kauzu, která by spadala do výše vymezených tématických okruhů, může se na mě obrátit emailem. Adresa je uvedena zde.

Závěrečná zkouška bude mít formu písemného testu. Obsahem právní části bude výlučně odpřednášená látka.
Jako učební pomůcku lze doporučit knihu:
Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. 456 s., zejména kap. I., III. 1-3, IV. 1,3, IV. 4.1, IV. 5.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií