Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

14. 01 2012

Milí kolegové, níže naleznete výsledky právní části testu – zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva. Po sečtení bodů s částí ekonomickou bude výsledná známka zapsána do SISu kol. Dr. Kameníčkem. Z celkového počtu 19 studentů byli hodnoceni 2 nedostatečně, 4 dobře , 4 velmi dobře a 9 výborně. Celkově dopadl lépe termín 10.1. Nejvyššího počtu bodů dosáhl kol. Bc. Klabal (69), kterému blahopřeji. Bonusové body za poslanou kauzu jsou připočteny (viz níže)

Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Zkouška 10.1.2012:
1    Bc. Andrea BAČÍKOVÁ – 3 (41)
2    Bc. Kristýna FLANDEROVÁ – 1 (60)
3    Bc. Martina GREŇOVÁ – 4 (33)
4    Bc. Eliška CHMELAŘOVÁ – 2 (48)
5    Bc. Ondřej KLABAL – 1 (69)
6    Bc. Václav MATĚJKA – 1 (59)
7    Bc. Michala NOVÁČKOVÁ – 1 (60)
8    Bc. Milada PEJCHALOVÁ – 1 (60)
9    Bc. Hana RAMBOUSKOVÁ – 1 (52 + 7)
10    Marie ŠINDELÁŘOVÁ – 1 (59)

Zkouška 13.1.2012:
1    Bc. Kristýna AUDIOVÁ – 1  (54 + 7)
2    Bc. Helena BARRERA – 3  (43)
3    Bc. Iva FRANTÍKOVÁ – 3 (41)
4    Bc. Zdeněk HUML –  1 (65)
5    Bc. Diana KUTILOVÁ – 4 (26+7)
6    Jakub MAREK – 2 (51)
7    Bc. Romana MARKOVÁ – N (0)
8    Bc. Lenka POSPÍŠILOVÁ – 2  (53)
9    Bc. Renáta SOBOLEVIČOVÁ – 3 (35)
10    Bc. Kristýna WANKOVÁ – 2 (54)

V případě zájmu o nahlížení do testů se na mě prosím obracejte individuálně prostřednictvím emailu.

8. 01 2012

Po dohodě s kol. dr. Kameníčkem proběhne zkouška z našeho společného předmětu písemně tak, že test bude obsahovat část ekonomickou (50 min) a část právní (40 min). Termíny zkoušky jsou dostupné v SISu.

Právní část testu budu opravovat já a ekonomickou pak kol. dr. Kameníček. Výsledná známka se bude odpovídat průměru obou dílčích známek. Předpokladem úspěšného složení zkoušky je však minimálně známka 3 z obou částí testu. Nebude tedy možné prospět jen např. z práva a tím získat celou zkoušku.

Studentům, kteří získali bonifikaci za přípravu kauzy bude připočteno, jak jsem slíbil 10% z právní části testu. Jedná se o následující studenty, kterým zároveň děkuji za spolupráci:
Pavla Routová
Hana Rambousková
Kristýna Audiová
Kristýna Brunclíková
Diana Kutilová.
Pokud jsem na někoho zapomněl, nechť mi to sdělí prostřednictvím emailu (viz stránku Kontakt)

Test z práva se bude sestávat z otázek o různé bodové hodnotě. Celkem je možno získat maximálně 70 bodů. Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Obsahem testu bude pouze odpřednášená látka.

V případě nesouhlasu s opravou umožním jednu konzultaci. V případě extrémního rozporu známek z obou dílčích testů se na řešení dohodneme s kol. Kameníčkem. Doufám ale, že k takovému případu nedojde.

Přeji všem hodně štěstí.