.základy ekonomie a práva – zkouška*

Po dohodě s kol. dr. Kameníčkem proběhne zkouška z našeho společného předmětu písemně tak, že test bude obsahovat část ekonomickou (50 min) a část právní (40 min). Termíny zkoušky jsou dostupné v SISu.

Právní část testu budu opravovat já a ekonomickou pak kol. dr. Kameníček. Výsledná známka se bude odpovídat průměru obou dílčích známek. Předpokladem úspěšného složení zkoušky je však minimálně známka 3 z obou částí testu. Nebude tedy možné prospět jen např. z práva a tím získat celou zkoušku.

Studentům, kteří získali bonifikaci za přípravu kauzy bude připočteno, jak jsem slíbil 10% z právní části testu. Jedná se o následující studenty, kterým zároveň děkuji za spolupráci:
Pavla Routová
Hana Rambousková
Kristýna Audiová
Kristýna Brunclíková
Diana Kutilová.
Pokud jsem na někoho zapomněl, nechť mi to sdělí prostřednictvím emailu (viz stránku Kontakt)

Test z práva se bude sestávat z otázek o různé bodové hodnotě. Celkem je možno získat maximálně 70 bodů. Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Obsahem testu bude pouze odpřednášená látka.

V případě nesouhlasu s opravou umožním jednu konzultaci. V případě extrémního rozporu známek z obou dílčích testů se na řešení dohodneme s kol. Kameníčkem. Doufám ale, že k takovému případu nedojde.

Přeji všem hodně štěstí.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií