Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

30. 10 2021

ZDE naleznete prezentaci k přednášce kolegy Chmela ze dne 26. 10. 2021.

20. 10 2021

ZDE naleznete prezentaci k přednášce kolegy Chmela ze dne 19. 10. 2021.

12. 10 2021

ZDE naleznete prezentaci k přednášce ze dne 12.10.2021.

ZDE naleznete stať – Problém odporného udavače.

12. 10 2021

ZDE naleznete prezentaci k přednášce ze dne 5.10.2021.

12. 10 2021

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

zde naleznete syllabus předmětu Úvod do studia práva. Výuka bude primárně prezenční. S ohledem na aktuální opatření bude s přihlédnutím k technickým možnostem přednáška přenášena prostřednictvím platformy Zoom, nelze však zaručit kvalitu přenosu ani snímání diskuse, neboť mikrofon v přednáškovém sále je jen jeden a snímá jen přednášejícího. Přihlašovací údaje budou rozesílány emailem před přednáškou.

1. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (Jan Chmel, 5. 10.)
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

2. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (Pavel Pražák, 12. 10.)

3. Ústavní právo (Jan Chmel, 19. 10.)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

4. Správní právo, základní práva a svobody (Jan Chmel, 26. 10.)
(Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

5. Občanské právo hmotné I. (Pavel Pražák, 2. 11.)
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
S sebou: Občanský zákoník

6. Občanské právo hmotné II. (Pavel Pražák, 9. 11.)
(Varvařovský, str. 188-228)
S sebou: Občanský zákoník

9. Občanské právo hmotné III. (Pavel Pražák, 23. 11.)
S sebou: Občanský zákoník

7. Trestní právo hmotné – obecná část (Jan Chmel, 30. 11.)
(Varvařovský, str. 333-342)
S sebou: Trestní zákoník

8. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (Jan Chmel, 7. 12.)
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
S sebou: Trestní zákoník

10. Procesní právo – civilní,trestní a správní proces (Pavel Pražák, 14. 12.)
(Varvařovský, str. 292-299, 348-358)

11. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (Jan Chmel, 21. 12.)
(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
S sebou: Smlouva o Evropské unii