Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

27. 02 2014

Tématem semináře bude právní subjektivita. V rámci přípravy ne seminář si prosím připravte následující úkoly:

1) Za pomocí zákona (který vyhledejte) a dalších vnitřních předpisů naší vysoké školy (které vyhledejte) zodpovězte na otázku, zda je možné s právnickou fakultou uzavřít smlouvu o nájmu jedné učebny na jeden den.
2) Za pomocí občanského zákoníku zodpovězte otázku, za jakých podmínek může být památné pero profesora Weyra právním subjektem.
3) Vyhledejte nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 221/98 a IV. ÚS 3102/08, prostudujte je tak, abyste byli schopni vysvětlit nosné myšlenky v nich obsažené.

26. 02 2014

Program seminární výuky na letní semestr 2013-2014 (učebna 304, středa 18h):

1)    26.2.2014    Opakování, úvodní seminář
2)    5.3.2014    Subjekty práva a druhy právní způsobilosti
3)    12.3.2014    Subjektivní právo a právní povinnost – pojem, druhy a jejich realizace
4)    19.3.2014    Právní skutečnosti
5)    26.3.2014    Právní odpovědnost, druhy deliktů I.
6)    2.4.2014    Právní odpovědnost, druhy deliktů II.
7)    9.4.2014    Uskutečňování a aplikace práva
8)    16.4.2014    Účinnost, právní moc a vykonatelnost aktů aplikace práva; vady právních aktů a jejich náprava
9)    23.4.2014    Interpretace práva I.
10)    30.4.2014    Interpretace práva II.
11)    7.5.2014    Vztah práva a státu, právní stát a panství práva, působení práva ve společnosti
12)    14.5.2014    Rektorský den
13)    21.5.2014    Rezerva, závěrečné opakování

24. 02 2014

Zde naleznete prezentaci k přednášce z 24.2.2014.