Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

18. 02 2021

1. Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků) – Bajura 15.2.2021
2. Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků) – Bajura 22.2.2021
3. Závazkové právo III (vybrané otázky k nejčastějším smluvním typům) – Pražák 1.3.2021
4. Závazky z deliktů – Pražák 8.3.2021
5. Pracovní právo – Pražák 15.3.2021
6. Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele – Bajura 22.3.2021
7. Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání – Bajura 29.3.2021
8. Věcná práva – Pražák 12.4.2021
9. Právní jednání podnikatele – Horáček 19.4.2021
10. Obchodní korporace – Horáček 26.4.2021
11. Veřejné rejstříky – Horáček 3.5.2021
12. Ochrana hospodářské soutěže – Horáček 10.5.2021
13. Předtermín zkoušky

Přednášky doc. Baury se uskuteční prostřednictvím platformy Google Meet, přednášky Mgr. Pražáka prostřednictvím platformy Zoom. O detailech budete informováni emailovou zprávou na adresu zadanou v SIS.