Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

25. 11 2013

Milí kolegové, dávám na vědomí, že byly vypsány termíny, ve kterých je možno složit zápočet:
PÁ 20. 12. od 16:00 na PF UK ve 100
ÚT 7. 1. od 17:00 na IES ve 109
ÚT 28. 1. od 17:00 na IES ve 109
PÁ 7. 2. od 18:20 na IES ve 109

14. 11 2013

Milí kolegové, zde naleznete kauzu k zítřejší přednášce. Poslala ji kol. Anna Rosenová, které tímto děkuji.

Na zítřejší přednášce zakončíme blok práva. Číst celý člának »

14. 11 2013

Na posledním semináři jsme se zabývali dokončením problematiky časové působnosti, resp. retroaktivity právní normy. Na příkladech jsme demonstrovali, jak rozeznat pravou a nepravou retroaktivitu.

Dále jsme se věnovali pramenům práva. Číst celý člának »

13. 11 2013

Na semináři jsme se věnovali působností právních norem. Začali jsme působností teritoriální a uvedli některé příklady, kdy se na území jednoho státu aplikuje právo státu jiného. Zmínili jsme se o mezinárodním právu soukromém a o distančních deliktech. Číst celý člának »

12. 11 2013

V rámci dnešní přednášky dokončíme výklad soukromého prava hmotného. Předmětem budou zejména závazky.

3. 11 2013

V rámci 6. přednášky dokončíme problematiku věcných práv a začneme se věnovat právům závazkovým. Prezentace jsou k dispozici zde:
Občanské právo I.
Občanké právo II.