.základy ekonomie a práva 15.11.2013*

Milí kolegové, zde naleznete kauzu k zítřejší přednášce. Poslala ji kol. Anna Rosenová, které tímto děkuji.

Na zítřejší přednášce zakončíme blok práva.Vyšetřování projektu Opencard – porušení principu subsidiarity trestního práva?

Podle advokátky Kláry Samkové došlo v kauze Opencard k porušení zásady subsidiarity trestního práva. Princip subsidiarity zajišťuje, aby bylo trestního práva užíváno jako posledního prostředku, protože jeho prostředky jsou nejpřísnější a mají největší dopad na občany. Orgány činné v trestním řízení podle advokátky zákonem danou subsidiaritu práva ignorují. V současnosti totiž stále probíhá správní řízení, ve kterém Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje postup radních při výběrovém řízením, kvůli němuž jsou obviněni. Je tedy možné, že se žádné pochybení ze strany radních neprokáže.

Klára Samková bude hlavní město zastupovat ve věci Opencard při jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Zdroje:

http://praha.idnes.cz/prazsti-radni-obvineni-v-kauze-opencard-spustili-web-bemova-karta-1co-/praha-zpravy.aspx?c=A130905_140701_praha-zpravy_sfo

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_kauze_opencard_zrejme_dochazi_k.html

http://is.muni.cz/th/254925/pravf_m/Diplomova_prace_Moucka.txt

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií