Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

28. 01 2014

Do informačního systému byly zaneseny výsledky dnešního zápočtu. Pokud u Vás není vidět udělený zápočet, znamená to negativní výsledek (který však nelze zaznamenat do SISu tak, aby bylo možné zápočet opakovat). Úspěšnost byla 50%. Testy budou k nahlédnutí před posledním termínem zápočtu nebo kdykoliv po dohodě.

16. 01 2014

Zápis zkoušky do indexu je možný vždy při zadávání dalšího termínu testu. Ve výjimečných případech lze domluvit individuální termín.

10. 01 2014

1.  Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. – 17.2. (dr. Horáček)
2.  Věcná práva. – 24.2. (Mgr. Pražák)
3.  Rodinné právo. Dědické právo – 3.3.(Mgr. Pražák)
4.  Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků). 10.3.(Dr. Horáček)
5.  Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků).  17.3 (dr. Bajura)
6.  Závazky z deliktů.(24.3.) Mgr. Pražák
6.  Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele. – 31.3 (dr. Bajura)
7.  Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. – 7.4. (dr. Bajura)
8.  Právní jednání podnikatele – 14.4. (dr. Horáček)
9.  Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže – 21.4. (dr. Horáček)
10.  Obchodní korporace – 28.4.(dr. Horáček)
11.  Pracovní právo – 5.5. (Mgr. Pražák)
12.  Test – 12.5 (dr. Horáček)

9. 01 2014

Zde naleznete veškeré podklady k ekonomické části kurzu.

1 Economics-economy-economist.ppt
2 Take-into-account.ppt
3 Money-is-money.ppt
4 To-manage.ppt
5 Personalistika-a-reklamština.ppt
5 Reklamsky nesnadno, pomalu a nejlépe vůbec.pdf
6-Marketing.ppt7 The-IT-Crowd.ppt

9. 01 2014

V nejbližších hodinách by se měly v systému objevit výsledky posledního zápočtu. Nahlížení do testů a případné námitky budou vyřízeny před dalším zápočtem, tedy 28.1. v 16:45.

8. 01 2014

V reakci na emailový dotaz jedné z kolegyň uvádím, že k přípravě na zkoušku je třeba přistupovat jako k jakémukoliv jinému povinnému předmětu. Vyjděte k doporučené literatury a prezentací. Důraz bude kladen na znalost systematicky práva, přesného pojmosloví a dále na základy praktické aplikace získaných poznatků.