.syllabus předmětu Obchodní právo (FSV)*

1.  Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. – 17.2. (dr. Horáček)
2.  Věcná práva. – 24.2. (Mgr. Pražák)
3.  Rodinné právo. Dědické právo – 3.3.(Mgr. Pražák)
4.  Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků). 10.3.(Dr. Horáček)
5.  Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků).  17.3 (dr. Bajura)
6.  Závazky z deliktů.(24.3.) Mgr. Pražák
6.  Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele. – 31.3 (dr. Bajura)
7.  Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. – 7.4. (dr. Bajura)
8.  Právní jednání podnikatele – 14.4. (dr. Horáček)
9.  Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže – 21.4. (dr. Horáček)
10.  Obchodní korporace – 28.4.(dr. Horáček)
11.  Pracovní právo – 5.5. (Mgr. Pražák)
12.  Test – 12.5 (dr. Horáček)

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.