Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

14. 02 2012

Dnes proběhl poslední termín zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva na Filozofické fakultě UK v zimním semestru 2011/2012. Chtěl bych poděkovat všem studentům za přízeň a popřát jim, aby jim byly nabyté znalosti k užitku.

Rád bych také touto cestou poprosil o případnou zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že budu ve výuce tohoto předmětu pokračovat, uvítám jakékoliv připomínky a podněty ke zlepšení. Budu rád za každý email.

14. 02 2012

Milí kolegové, níže naleznete výsledky právní části testu – zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva. Po sečtení bodů s částí ekonomickou bude výsledná známka zapsána do SISu kol. Dr. Kameníčkem. Z celkového počtu 4 studentů byli hodnocen 1 dobře  a 3 velmi dobře.

Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Zkouška 14.2.2012:
1    Eliška ANTOŠOVÁ – 3 (43)
2    Bc. Martina GREŇOVÁ –  2 (49)
3    Martina VACKOVÁ – 2 (50)
4    Bc. Petra VAVROUŠKOVÁ – 2 (51)

V případě zájmu o nahlížení do testů se na mě prosím obracejte individuálně prostřednictvím emailu.

5. 02 2012

Milí kolegové, níže naleznete výsledky právní části testu – zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva. Po sečtení bodů s částí ekonomickou bude výsledná známka zapsána do SISu kol. Dr. Kameníčkem. Z celkového počtu 14 studentů byli hodnoceni 3 dobře , 6 velmi dobře a 5 výborně. Nejvyššího počtu bodů bez započteného sedmibodového bonusu dosáhla kol. Bc. Nováková (70), které blahopřeji. Bonusové body za poslanou kauzu jsou připočteny (viz níže)

Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Zkouška 24.1.2012:
1    Bc. Karolína DOHNALOVÁ –  2 (54)
2    Bc. Eva FÍNKOVÁ, M. Pol. Sc.  – 2 (48)
3    Aneta HOVORKOVÁ- 1 (60)
4    Bc. Soňa JAROŠOVÁ – 3 (35)
5    Bc. Dita Ester KOSTELNÍKOVÁ – 1 (63)
6    Bc. Tereza MACHAČÍKOVÁ – 2 (48)
7    Bc. Mgadaléna NOVÁKOVÁ – 1 (70)
8    Bc. Jan TICHÝ- 3 (45)

Zkouška 27.1.2012:
1    Bc. Kristýna BRUNCLÍKOVÁ – 1  (64 + 7)
2    Kateřina EŠNEROVÁ – 1  (64)
3    Bc. Martina KAVÍNOVÁ – 2 (51)
4    Bc. Romana MARKSOVÁ – 2 (58)
5    Bc. Tereza NĚMCOVÁ – 2 (47)
6    Jaroslav RUCKÝ – 3 (45)

V případě zájmu o nahlížení do testů se na mě prosím obracejte individuálně prostřednictvím emailu.