Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

7. 06 2007

Společně s ostatními nově zvolenými senátory jsme se rozhodli, že navštívíme schůzi stávajícího („starého“) senátu, jehož mandát končí v únoru 2008, kdy jej nahradíme. Návštěva to byla určitě zajímavá. V následujícím textu krátce přiblížím, o čem se jednalo a jaké momenty byly nejzajímavější. Pokud by měl někdo zájem pročíst si celý podrobný zápis ze zasedání, bude k dispozici na fakultních stránkách v sekci dokumenty akademického senátu.

Přítomno bylo z celkového počtu 21 senátorů z obou kurií celkem 15, někteří ale odcházeli před koncem, což pak ve výsledku způsobilo, že senát přestal být usnášeníschopný. Za stolem seděl i Prof. Gerloch a opodál Doc. Salač a další přítomní proděkani a hosté. Standardně je zasedání rozděleno do jednotlivých bodů, z nichž závěrečný je vždy nazván „Různé“. Do něj se pak vejde vše ostatní. Číst celý člának »