Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

31. 10 2013

V rámci dalšího semináře jsme na domácím úkolu procvičili rozlišování mezi právními normami a individuálními právními akty. Demonstrovali jsme, že určující pro toto rozlišení není skutečnost, že se předmětná povinnost vztahuje jen na relativně konkrétně určený subjekt. Důležitý je způsob takového určení, tedy, zda je subjekt vymezen individuálně či podle druhu.

Následně jsme se částečně věnovali působnosti právní normy. Zmínili jsme se o věcné působnosti a na příkladu omezení svéprávnosti dle NOZ jsme si vysvětlili, že není možné tuto normu vztáhnout na právo volební.

Příště se budeme detailně věnovat působnosti časové a teritoriální. Připravte si prosím řešení cvičení č. 3 – 20 v Seminárním praktiku na str. 36-39.

29. 10 2013

Prezentace k 5. přednášce kurzu nazvané „Občanské právo hmotné – obecná část a věcná práva“ je k dispozici zde.

24. 10 2013

V rámci dnešní přednášky dokončíme problematiku závazků a začneme se věnovat procesní ochraně práv. Prezentace jsou zde.

24. 10 2013

V rámci třetího semináře jsme se věnovali problematice právních norem.

Probrali jsme následující body:

– definice,
– rysy právní normy (závaznost, form. určitost, obecnost, vynutitelnost),
– struktura právní normy (trichotomická, tetrachotomická a normy se zvláštní strukturou),
– dělení hypotéz, dispozic a sankcí (míra abstraktnosti, kumulativní a alternativní hypotézy či dispozice; taxativní a demonstrativní výčty)
– klasifikace právních norem (dle právní síly, dle charakteru, dle předmětu a metody)
– normy se zvláštní strukturou (blanketní, kolizní, kompetenční, teleologické, quasinormy doporučujícího charakteru).

Na příští seminář vyhledejte následující právní předpisy ve Sbírce zákonů a určete
1) zda jsou normativními či individuálními právními akty a odůvodněte,
2) v případě normativních právních aktů vyhledejte právní normu a určete její prvky,
3) charakterizujte prvky z hlediska míry abstraktnosti, dispozitivnosti či kogentnosti a v případně určete, zda se jedná o kumulativní či alternativní prvky a taxativní či demonstrativní výčty.

268/2002 Sb.
572/2002 Sb.
573/2002 Sb.
274/2002 Sb.
445/2002 Sb.
485/2002 Sb.
490/2002 Sb.
567/2002 Sb.
515/2002 Sb.
4/2002 Sb.
373/2002 Sb.
375/2002 Sb.
376/2002 Sb.

Při hledání předpisů využijte buď některý z informačních systémů dostupný na fakultě nebo stejnopis Sbírky zákonů, který má povinnost zveřejňovat Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 12 z. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

18. 10 2013

Na třetí přednášce se budeme věnovat dokončení problematiky osob, věcných práv a práva dědického a začneme téma práva závazkového.
Prezentace jsou zde: Občanské právo hmotné I. , Občanské právo hmotné 2.

16. 10 2013

Předmětem druhého semináře byly úvahy o právu jako o hodnotovém systému. Zaobírali jsme se příspěvkem kol. Ivety Frydrychové na téma „Případ lodi Mignonette„. Materiál k tomu naleznete zde.

Dalším příkladem, na kterém jsme problematiku demonstrovali byla kauza „Střelců na Berlínské zdi“ a kauza „Riggs vs. Palmer„. Číst celý člának »