.seminář teorie práva 23.10.2013*

V rámci třetího semináře jsme se věnovali problematice právních norem.

Probrali jsme následující body:

– definice,
– rysy právní normy (závaznost, form. určitost, obecnost, vynutitelnost),
– struktura právní normy (trichotomická, tetrachotomická a normy se zvláštní strukturou),
– dělení hypotéz, dispozic a sankcí (míra abstraktnosti, kumulativní a alternativní hypotézy či dispozice; taxativní a demonstrativní výčty)
– klasifikace právních norem (dle právní síly, dle charakteru, dle předmětu a metody)
– normy se zvláštní strukturou (blanketní, kolizní, kompetenční, teleologické, quasinormy doporučujícího charakteru).

Na příští seminář vyhledejte následující právní předpisy ve Sbírce zákonů a určete
1) zda jsou normativními či individuálními právními akty a odůvodněte,
2) v případě normativních právních aktů vyhledejte právní normu a určete její prvky,
3) charakterizujte prvky z hlediska míry abstraktnosti, dispozitivnosti či kogentnosti a v případně určete, zda se jedná o kumulativní či alternativní prvky a taxativní či demonstrativní výčty.

268/2002 Sb.
572/2002 Sb.
573/2002 Sb.
274/2002 Sb.
445/2002 Sb.
485/2002 Sb.
490/2002 Sb.
567/2002 Sb.
515/2002 Sb.
4/2002 Sb.
373/2002 Sb.
375/2002 Sb.
376/2002 Sb.

Při hledání předpisů využijte buď některý z informačních systémů dostupný na fakultě nebo stejnopis Sbírky zákonů, který má povinnost zveřejňovat Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 12 z. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií