Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

16. 02 2015

Zde naleznete syllabus k předmětu Základy soukromého práva, který společně s kol. dr. Horáčkem a Bajurou vyučujeme na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru.

 1. Úvod do studia předmětu. Systém soukromého práva v ČR. 16.2. dr. Horáček
 2. Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků). 23.2. dr. Horáček
 3. Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků). 2.3. dr. Bajura
 4. Závazky z deliktů. 9.3. Mgr. Pražák
 5. Věcná práva. 16.3. Mgr. Pražák
 6. Rodinné právo. Dědické právo. 23.3. Mgr. Pražák
 7. Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele. 30.3. dr. Bajura
 8. Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání. 13.4. dr. Bajura
 9. Právní jednání podnikatele. 20.4. dr. Horáček
 10. Veřejné rejstříky. Ochrana hospodářské soutěže 27.4. dr. Horáček
 11. Obchodní korporace. 4.5. dr. Horáček
 12. Pracovní právo. 11.5. Mgr. Pražák
 13. Test. 18.5. dr. Horáček
8. 02 2015

Do informačního systému byly zaneseny výsledky zkoušky z předmětu Základy ekonomie a práva, která se konala dne 5.2.2015.

Opravný termín se v týdnu od 9.2.2015, jakmile kol. dr. Stránský sdělí, který termín se mu hodí.

Při té příležitosti se budou známky zapisovat do indexů.

6. 02 2015

Zde naleznete výsledky zápočtu z předmětu Úvod do studia práva na IES FSV UK ze dne 2.2.2015.