.seminář teorie práva 30.10.*

V rámci dalšího semináře jsme na domácím úkolu procvičili rozlišování mezi právními normami a individuálními právními akty. Demonstrovali jsme, že určující pro toto rozlišení není skutečnost, že se předmětná povinnost vztahuje jen na relativně konkrétně určený subjekt. Důležitý je způsob takového určení, tedy, zda je subjekt vymezen individuálně či podle druhu.

Následně jsme se částečně věnovali působnosti právní normy. Zmínili jsme se o věcné působnosti a na příkladu omezení svéprávnosti dle NOZ jsme si vysvětlili, že není možné tuto normu vztáhnout na právo volební.

Příště se budeme detailně věnovat působnosti časové a teritoriální. Připravte si prosím řešení cvičení č. 3 – 20 v Seminárním praktiku na str. 36-39.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií