.seminář teorie práva 13.11.2013*

Na posledním semináři jsme se zabývali dokončením problematiky časové působnosti, resp. retroaktivity právní normy. Na příkladech jsme demonstrovali, jak rozeznat pravou a nepravou retroaktivitu.

Dále jsme se věnovali pramenům práva. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi pojmem pramenů v materiálním, formálním a gnoseologickém pojetí a následně jsme detailněji diskutovali o právním obyčeji a soudním precedentu.

Na příštím semináři dokončíme problematiku pramenů práva a dále se budeme věnovat právním principům. Přečtěte si prosím dva nálezy ÚS, a sice Pl. ÚS 33/97 a Pl. ÚS 14/01.

Dále zde na přání uvádím řešení úlohy o retroaktivitě, ke kterému jsme dospěli:
8) nepravá, pravá, 9) není, 10) pravá, 11) není, není, nepravá, 12) pravá, 13) pravá, 14) nepravá, 15) pravá, 16) nepravá, 17) nepravá, pravá, 18) není, 19) nepravá, 20) pravá.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií