.základy ekonomie a práva 21.10.2011*

V této přednášce dokončíme témata z minulé prezentace a dále se budeme věnovat právu závazkovému včetně odpovědnosti za škodu a jeho vazbám na pracovní a obchodní právo.

Literatura k této přednášce: Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. str: 208-244.

Připomínám nabídku bodového zvýhodnění za zaslanou kauzu. Student, který mi emailem pošle popis konkrétního případu souvisejícího s probíranou látkou, obdrží dva plusové body v závěrečném testu.

Prezentaci k této přednášce naleznete zde: Prezentace2_Občanské právo hmotné 2.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií