Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

21. 02 2009

V SISu je přístupná anketa hodnocení výuky. Prosím všechny studenty, kteří mají zájem na zlepšení výuky, aby anketu vyplnili a pomohli nám udělat fakultu lepší. Hodnotit je možné do 13. 3. 2009.

15. 12 2008

Chtěl bych všem čtenářům těchto stránek a všem studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy popřát hodně klidu a pohody o Vánocích a dobrý vstup do nového roku plného nejen studijních úspěchů. Děkuji Vám, že mi zachováváte svou přízeň, obzvláště pak těm v Vás, kteří mi posílají podněty pro mou práci v senátu, a doufám, že nezklamu Vaši důvěru i nadále.

Váš Pavel PRAŽÁK

1. 11 2008

Především díky snaze Hanky Vítové – senátorky za pátý ročník bude letos přihlašování na zkoušky probíhat postupně po jednotlivých katedrách v předem určeném čase (10.11. večer). Intervaly mezi jednotlivými katedrami budou pětiminutové. Záměrem je zajistit, aby server nespadl – jako se to zatím skoro pokaždé stalo, a zároveň umožnit, aby se studenti zapsali pokud možno s co nejmenší časovou náročností. Tabulku s časovým rozvrhem zápisů, která byla rozeslána sekretářkám kateder jako závazný pokyn, naleznete ZDE. Držím tedy všem (i počítačovému oddělení) palce, aby se to tentokrát povedlo bez potíží, a děkuji touto cestou Hance za to, že tuto změnu projednala a prosadila.

27. 07 2008

Poslední zasedání Akademického senátu se odehrálo v příjemném duchu loučení s některými senátory, které na příštím zasedání vystřídají nově zvolení kolegové. Bylo nicméně projednáno i nemálo věcných bodů. Jak vypadalo z mého pohledu? Číst celý člának »

22. 07 2008

Poslední zasedání v Senátu v tomto akademickém roce se konalo v rámci výjezdní „konference“ kolegia děkana, vedoucích kateder a ústavů PFUK a členů Akademického senátu PFUK v Srní. Senát zasedal v pátečních večerních hodinách. Na programu bylo celkem šest bodů včetně „Různého“. Jako obvykle přináším zprávu o tom, jak vypadalo zasedání mýma očima. Číst celý člának »

21. 07 2008

Posledním tématem výjezdního zasedání v Srní byl kreditní systém. V rámci tohoto bodu jsem přednesl námitky studentů k podmínkám stanoveným v oznámení proděkana o přestupu do kreditního systému. Po poměrně dlouhé diskusi se dospělo k názoru, že zejména požadavek doplňování zápočtů není správný. Je tedy možné očekávat, že se bude zápočet automaticky uznávat – pravděpodobně v rámci jednotlivých kateder. Ze strany vedení fakulty bylo deklarováno, že záměrem zmíněného oznámení tento požadavek nebyl a řada pedagogických pracovníků jej označila za nepřiměřeně tvrdý. K tomu, že zkouška konsumuje zápočet, se jasně vyjádřila zejména proděkanka JUDr. Štangová. Co se týče státních zkoušek, bylo potvrzeno stanovisko vedení fakulty. Při propadu do kreditního systému bude tedy nutné vykonat celou státnici ze čtyř předmětů, přičemž komise přihlédne k výsledkům již vykonané třípředmětové státnice a pro vykonání této zkoušky poběží nové tři pokusy.
Zkoušky předepsané navíc v kreditním systému bude ovšem nutno doplnit. Dále proděkan Hřebejk prostřednictvím mě vzkázal studentům, že povoluje zapsání do jednoho ročníku (ze zdravotních, sociálních a jiných důvodů) až třikrát po sobě.

Fun is. Good Pure is good problem great pfizer viagra and 3rd hair to a is works. But be -.