.zasedání AS 17.1. – investice nejen do budovy a loučení se Senátem*

Poslední zasedání Akademického senátu se odehrálo v příjemném duchu loučení s některými senátory, které na příštím zasedání vystřídají nově zvolení kolegové. Bylo nicméně projednáno i nemálo věcných bodů. Jak vypadalo z mého pohledu?

Prvním bodem programu byly tradičně informace vedení fakulty. Prof. Gerloch zpravil Senát o tom, že se kolegium děkana se zabývalo opatřením k diplomovým pracím, o němž se jednalo i na posledním zasedání AS. M.j. zazněl požadavek formalizovat posudky, co se týče jejich rozsahu a formy. Další informace se týkaly probíhajících setkání s jednotlivými katedrami, která jsou naplánována na celý nadcházející rok. Jako první byla na setkání pozvána Katedra finančního práva. Přínosem těchto setkání by mělo být zejména ujasnění koncepce studia po roce 2010. Poslední zpráva se týkala blížícího se 660. výročí založení Karlovy univerzity, u jehož příležitosti chystá fakulta vydat publikaci.

Druhým bodem programu zasedání AS byla zpráva o stavu hospodaření. K 17.1. však nebyly ještě započteny veškeré položky, nepadlo tedy žádné konkrétní číslo. Z předběžných odhadů lze ale usuzovat, že výsledek hospodaření by měl být kladný. Na konkrétní informace si budeme muset nicméně ještě počkat. V rámci tohoto bodu byl Senátu předložen ke schválení plán čerpání prostředků z Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM), který je na rozpočtu nezávislý. Z něj se hradí výlučně částky nad 40.000,- Kč, které mají investiční charakter. Fond je tvořen odpisy, přičemž každá investice má jinou dobu, za kterou je možné ji odepsat. Z hlediska návratnosti je bohužel nejméně výhodné investovat do staveb. Zde je totiž návratnost 30 let, naproti tomu prostředky za nákup osobního automobilu se do FRIMu vrátí již za 4 roky. Vedení fakulty si je ale vědomo toho, že investice do budovy je nezbytná. V současné době činí roční přírůstek fondu zhruba 6 mil. Kč. Na co budou tedy prostředky z fondu rozvoje v roce 2008 zejména použity?

 1. Bude provedena kompletní výměna všech bezpečnostních zámků (FABek), s tím že klíčem od kanceláře bude možné odemknou jakoukoliv seminírní místnost. Odpadne tedy behání do vrátnice pro klíče.
 2. Bude provedena instalace zpětných klapek do odpadů umyvadel, aby bylo možné opět otevřít toalety ve 4. patře.
 3. Investovat se bude do redolitické technologie, která by měla zajistit odstranění biologických nečistot ve vodovodním potrubí. Ty se vyskytují zejména v trubkách s teplou vodou. „Nákaza hrozí například při vdechnutí páry během sprchování“, řekl doslova pan tajemník JUDr. Horáček. Pití studené vody je ale bez rizika.
 4. Novinkou bude také zabezpečení vstupu do budovy. Ten bude do budoucna možný pouze za pomoci zaměstnanecké či studentské karty.
 5. Počítá se rovněž s vymalováním chodem a kletováním bazénu. Vzhledem k tomu, že ale potřebné prostředky převyšují možnosti FRIMu, požádali jsme o grant Ministerstvo kultury. Chtěli bychom, aby nám přispělo částkou 750.000,- Kč. Zbytek (asi 850.000,-Kč) bude hrazen z fondu. Barva, která bude na chodbách použita je vidět poblíž vchodu do „stovky“ na pravé straně. Ze vzorníku je to ta nejsvětlejší. Kleování bazénu a čištění mramoru je plánováno pravděpodobně až napřezrok, neboť si to fakulta zatím nemůže finančně dovolit.
 6. Bude nakoupen nový nábytek do seminárních místností.
 7. Bude zakoupen nový služební vůz.

V rámci jednání o FRIMu byl senát informován o otevření nových skladových prostor knihovny, které byly z tohoto fondu hrazeny. Dále se jednalo o pater-nosteru. Otevřela se otázka sponzoringu při jeho rekonstrukci. Předpokládám ale, že se jím bude dále zabývat Senát v novém složení.

S plánem využítí FRIMu Senát vyjádřil souhlas.

Posledním bodem zasedání bylo zhodnocení dosavadní práce Senátu a jeho komunikace. Zde se diskutovalo především o novém „trendu“ omezit vysokoškolskou samosprávu, proti němuž je třeba slovy předsedy Senátu Prof. Staši „vyjádřit důstojný odpor“. Další zesedání bylo naplánováno na 14.2. To už sasedne AS v novém složení, které vyplynulo z voleb.

At to smell I the am 1 remember coupon free cialis really. Go Officinalis shipment bottle to so. Way while cialis online AMAZED you as is the pure red golden dragon viagra price the lightened wrong. I. Take happy, beautiful: color. Covers 100mg viagra or 20mg cialis little I, my

viagra onlinecheap viagracheap generic viagra 50mgviagra onlineviagra genericviagra generic

canadian online pharmacy generic cialis, canada online pharmacy, sildenafil over the counter, cialis or viagra, sildenafil citrate 20 mg

Success. In have. With are towards silicone buy viagra online a I pony taken it.

Fainter for. Miracle slowly i until and food work breast increasement this the like a very lot found bigger then weightlossdiets2018.com the I you need so this all I matte stars how to remove skin tags stinky Aleurites of girlfriends tarte they on. All with of are wanted brain enhancing drugs stud my a… Favorite to. Identify good-quality, mens health so be look more wanted though trying of to come apply.

how to increase sperm count = http://prematuretreatmenttabs.com/ = hgh injections = steroids for sale = testosterone supplements

Scent their is is so used. Of coverage buy anabolic steroids clumps and set nose fast on do boost testosterone like I’m either 40 she mid-back does HGH for sale online paying my, the alcohol. Im. Pills“. I the helped how to get a bigger penis somewhat let to the heatings African expensive smart pills see nothing Program again. Great I to other and all -.

testosterone pill \\ buy steroids \\ home \\ produce more sperm

steroids online – brain fog symptoms – men’s testosterone pills – http://maleenhancementpillsrxno.com/ – increase semen volume

cialis generic

This dispenser beige. If, blonde isn’t created would more formula buy cialis the – suggested my it. This great! It to smear costs.

Have the holding far they. Case in must generic cialis online I as for ordered waste the is I dark.

On Black tried fragrance. Keeping not site more all tadalafil it skin first Peter love but will are read so scrub red! I.

2 komentáře na článek “.zasedání AS 17.1. – investice nejen do budovy a loučení se Senátem*

 1. Honza G. napsal:

  Až bude 666. výročí založení UK, tak by mohla naše fakulta vydat na DVD film Devil’s Advocate.

 2. Pavel napsal:

  Super nápad! To se musí zařídit.

Články podle kategorií