.doplňování zápočtů nebude třeba*

Chtěl bych upozornit na sdělení proděkana pro magisterské studium k některým pravidlům při přechodu z nekreditního systému studia do kreditního, které dává jednoznačnou odpověď na otázku nutného doplňování zápočtů z předmětů, ze kterých má student vykonánu zkoušku. Zároveň touto cestou proděkanu Hřebejkovi za jeho sdělení děkuji.

„Sdělení proděkana pro magisterské studium k některým pravidlům při přechodu z nekreditního systému studia do kreditního.

Vedle dříve zveřejněných pravidel sděluji po projednání v kolegiu děkana k výkladu studijního a zkušebního řádu UK následující:

1. Studentovi, který v nekreditním systému studia úspěšně vykonal z daného předmětu (postupovou) zkoušku a přešel do kreditního systému studia (téhož ročníku – po opakování nebo opětovném zápisu po přerušení), bude automaticky (bez žádosti) uznáno splnění studijních povinností, které jsou v kreditním systému předepsány jako prerekvizity pro konání zkoušky (tj. zápočty) i když je v nekreditním systému studia nevykonal – vykonaná zkouška v sobě zahrnuje zápočty předepsané v daném předmětu v kreditním systému.

Zápočty předepsané v kreditním systému před zkouškou budou studentovi uznány a do konce roku 2008 zaneseny studijní referentkou do IS s datem vykonání zkoušky z daného předmětu.

2. Pokud student konal neúspěšně zkoušku v nekreditním systému studia (vyčerpal 1 nebo 2 pokusy) a přešel do kreditního systému studia (opětovně se zapsal do ročníku, v němž už byl zapsán), má v kreditním systému studia v zapsaném ročníku na vykonání zkoušky celkem tři (nové) pokusy. Je-li předepsána prerekvizita (zápočet) nutná pro vykonání zkoušky, může zkoušku konat až po splnění této prerekvizity.

Pokud ani v nově zapsaném ročníku úspěšně nevykoná zkoušku z daného předmětu, může se do vyššího ročníku zapsat pokud získal stanovený minimální počet kreditů. Nesplněný předmět si zapíše opětovně, ale již jen jednou.

JUDr. Jiří Hřebejk“

Odkaz na toto sdělení na stránkách fakulty je ZDE.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií