.seminář teorie práva 28.11.2012*

Tématem semináře byla praktická cvičení problematiky působnosti právních norem.

Nejprve jsme se věnovali případu žaloby České správy soc. zabezpečení na bezdůvodné obohacení, ke kterému mělo dojít tak, že po smrti oprávněné osoby (červnu 2011) jí byla vyplacena dávka. K účtu měl dispoziční právo právě žalovaný. Zabývali jsme se tím, zda je možné na daný případ aplikovat § 64 odst. 5 z. 470/2011 Sb.

Dále jsme se zabývali problematikou pravé a nepravé retroaktivity, a to na konkrétních příkladech (s. 37 Seminárního praktika teorie práva).

Na konci semináře jsme vyřešili organizační otázky. Zápočtový test budeme psát na semináři dne 19.12.2012 a poté půjdeme společně oslavit Vánoce do blízké hospody. Po Vánocích seminář 2.1.2013 odpadá a 9.1.2013 budou sděleny výsledky testu. Rozebereme si také nejčastější chyby.

Na příští seminář si přečtěte dva nálezy ÚS: Pl. ÚS 33/97 a Pl. ÚS 14/01

 

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií