.seminář teorie práva 12.12.12*

Tématem semináře konaného dne 12.12.12 bylo nejprve krátké opakování k zápočtovému testu. Dále jsme se věnovali pramenům práva. Vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl mezi materiálními a formálními prameny práva a dále se ještě krátce zastavili nad právními principy, neboť ty nejsou pramenem ale samotným obsahem stejně jako normy.

Definovali jsme si nejprve právní obyčej a vysvětlili si, co je předpokladem jeho vzniku (usus longaevus, opinio necessitatis). Odlišili jsme jej také od zvyklosti.

Dále jsme se věnovali precedentům. Ujasnili jsme si doktrínu stare descisis a pravidlo distinkce. Vysvetlili jsme si, co je to ratio decidendi a obiter dictum. Dále jsme precedenty odlišili od tzv. ustálené judikatury.

Dalším probraným pramenem práva byly právní předpisy, které jsme rozdělili podle právní síly a odlišily od interních normativních aktů a normativních smluv. Vysvětlili jsme si také, jaký je rozdíl mezi originárním a derivativním právním předpisem.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií