Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

5. 01 2013

o dohodě s kol. dr. Kameníčkem proběhne zkouška z našeho společného předmětu písemně tak, že test bude obsahovat část ekonomickou (50 min) a část právní (40 min). Termíny zkoušky budou dostupné v SISu.

Právní část testu budu opravovat já a ekonomickou pak kol. dr. Kameníček. Výsledná známka se bude odpovídat průměru obou dílčích známek. Předpokladem úspěšného složení zkoušky je však minimálně známka 3 z obou částí testu. Nebude tedy možné prospět jen např. z práva a tím získat celou zkoušku.

Studentům, kteří získali bonifikaci za přípravu kauzy bude připočteno, jak jsem slíbil, 10% z právní části testu. Jedná se o následující studenty, kterým zároveň děkuji za spolupráci:
Monika Kadaňková,
Zuzana Kofroňová a
IvetaPicková.
Pokud jsem na někoho zapomněl, nechť mi to sdělí prostřednictvím emailu (viz stránku Kontakt).

Test z práva se bude sestávat z otázek o různé bodové hodnotě. Celkem je možno získat maximálně 70 bodů. Rozmezí známek:
0 – 34 = 4
35 – 46 = 3
47 – 58 = 2
59 – 70 = 1

Obsahem testu bude pouze odpřednášená látka.

V případě nesouhlasu s opravou umožním jednu konzultaci. V případě extrémního rozporu známek z obou dílčích testů se na řešení dohodneme s kol. Kameníčkem. Doufám ale, že k takovému případu nedojde.

Přeji všem hodně štěstí.

7. 11 2012

V této přednášce dokončíme témata z minulé prezentace a dále se budeme věnovat právu trestnímu. Byl bych rád, kdybyste si našli alespoň chvíli na prolistování trestním zákoníkem. Jeho aktuální verze je k dispozici online přímo na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci „Zákony“. Zákon má číslo 40/2009 Sb. Kliknutím na ikonku modré knížky
uložíte celý text jak soubor *.txt. Procházení přímo online je nepraktické.

Literatura k této přednášce: Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. str: 387-398.

Prezentaci k této přednášce naleznete zde: Prezentace3_Trestní právo hmotné 1 a zde: Prazentace4_Trestní právo hmotné2

V rámci poslední přednášky bude možné položit jakékoliv organizační i věcné dotazy ohledně zkoušky.

5. 11 2012

Vzhledem k tomu, že v pátek 9.11.2012 proběhne poslední přednáška, poslední možnost získat dva body k testu za zaslanou kauzu je do 7.11.2012 16h.

Bonifikaci zatím získaly: Monika Kadaňková, Zuzana Kofroňová a IvetaPicková.

1. 11 2012

V rámci předposlední přednášky právní části kursu dokončíme právo soukromé. Konkrétně se budeme věnovat závazkům.

25. 10 2012

Tématem čtvrté přednášky bude dokončení soukromého práva. Řeč bude o právu závazkovém (viz prezentaci č. 2).

18. 10 2012

V této přednášce dokončíme témata z minulé prezentace a dále se budeme věnovat právu závazkovému včetně odpovědnosti za škodu a jeho vazbám na pracovní a obchodní právo.

Literatura k této přednášce: Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. str: 208-244.

Připomínám nabídku bodového zvýhodnění za zaslanou kauzu. Student, který mi emailem pošle popis konkrétního případu souvisejícího s probíranou látkou, obdrží dva plusové body v závěrečném testu.

Prezentaci k této přednášce naleznete zde: Prezentace2_Občanské právo hmotné 2.