Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

9. 09 2015

Syllabus předmětu:
(v závorce uvedeny pasáže učebnice)

1. Právo jako hodnotový systém – demokratický právní stát, spravedlnost a právní jistota, interpretace práva (29. 9. – Wintr)

2. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, systém práva, aplikace práva (6. 10. – Pražák)
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

3. Ústavní právo – ústavní systém České republiky (13. 10. – Wintr)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

4. Ústavní právo – základní práva a svobody, úvod do správního práva (20. 10. – Wintr)
(Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

5. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (27. 10. – Wintr)
(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
S sebou: Smlouva o Evropské unii

6. Občanské právo hmotné I. (3. 11. – Pražák)
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
S sebou: Občanský zákoník

7. Občanské právo hmotné II. (10. 11. – Pražák)
(Varvařovský, str. 188-228)
S sebou: Občanský zákoník

8.Procesní právo – civilní proces (24. 11. – Pražák)
S sebou: Občanský soudní řád

9. Trestní právo hmotné – obecná část (1. 12. – Wintr)
(Varvařovský, str. 333-342)
S sebou: Trestní zákoník

10. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (8. 12. – Wintr)
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
S sebou: Trestní zákoník

11. Procesní právo – trestní a správní proces (15. 12. – Pražák)
(Varvařovský, str. 292-299, 348-358)
S sebou: trestní řád a správní řád

Další informace:

Číst celý člának »