Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

12. 10 2020

ZDE naleznete prezentaci k audio-přednášce kolegy Mgr. Chmela ze dne 13. 10. 2020.

Audio-přednáška je ke stažení pod tímto odkazem, v případě nefunkčnosti pak ZDE.

6. 10 2020

ZDE naleznete prezentaci k přednášce ze dne 6.10.2020.

ZDE naleznete stať – Problém odporného udavače.

2. 09 2020

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

s ohledem na distanční výuku bude náš předmět vyučován online. Kolega doc. Wintr bude nahrávat audio-přednášky a poskytne jednu hromadnou online-konzultaci. Já budu vyučovat prostřednictvím aplikace ZOOM v předepsaných časech dle rozvrhu. Údaje do aplikace ZOOM:
https://cesnet.zoom.us/j/8527693348?pwd=Z1lLYkc1ZTF2K0F4TUtWa1JMZUF6Zz09
Meeting ID: 852 769 3348, Heslo: pv43dr

 

1. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (29. 9.) (Wintr)

2. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (6. 10.) (Pražák)
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

3. Ústavní právo (13. 10.) (Wintr)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

4. Správní právo, základní práva a svobody (20. 10.) (Wintr)
(Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

5. Občanské právo hmotné I. (27. 10.) (Pražák)
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
S sebou: Občanský zákoník

6. Občanské právo hmotné II. (3. 11.) (Pražák)
(Varvařovský, str. 188-228)
S sebou: Občanský zákoník

7. Trestní právo hmotné – obecná část (10. 11.) (Wintr)
(Varvařovský, str. 333-342)
S sebou: Trestní zákoník

8. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (24. 11.) (Wintr)
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
S sebou: Trestní zákoník

9. Občanské právo hmotné III. (1. 12.) (Pražák)
S sebou: Občanský zákoník

10. Procesní právo – civilní proces (8. 12.) (Pražák)

11. Procesní právo – trestní a správní proces (15. 12.) (Pražák)
(Varvařovský, str. 292-299, 348-358)

12. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (22. 12.) (Wintr)
(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
S sebou: Smlouva o Evropské unii