Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

5. 12 2023

ZDE a ZDE naleznete prezentace k přednášce ze dne 5. 12. 2023.

31. 10 2023

ZDE a ZDE naleznete prezentace k přednáškám z 31. 10., 7. 11. a 14. 11. 2023.

10. 10 2023

ZDE naleznete prezentaci k přednášce.

ZDE naleznete stať – Problém odporného udavače.

18. 09 2023

 

 1. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (Jan Chmel, 3. 10.)
  (Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
  S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník
 2. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (Pavel Pražák, 10. 10.)
 3. Ústavní právo (Jan Chmel, 17. 10.)
  (Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)
  S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
 4. Správní právo, základní práva a svobody (Jan Chmel, 24. 10.)
  (Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)
  S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
 5. Občanské právo hmotné I. (Pavel Pražák, 31. 10.)
  (Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
  S sebou: Občanský zákoník
 6. Občanské právo hmotné II. (Pavel Pražák, 7. 11.)
  (Varvařovský, str. 188-228)
  S sebou: Občanský zákoník
 7. Občanské právo hmotné III. (Pavel Pražák, 14. 11.)
  S sebou: Občanský zákoník
 8. Trestní právo hmotné – obecná část (Jan Chmel, 21. 11.)
  (Varvařovský, str. 333-342)
  S sebou: Trestní zákoník
 9. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (Jan Chmel, 28. 11.)
  (Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
  S sebou: Trestní zákoník
 10. Procesní právo – civilní, trestní a správní proces (Pavel Pražák, 5. 12.)
  (Varvařovský, str. 292-299, 348-358)
 11. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (Jan Chmel, 12. 12.)
  (Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
  S sebou: Smlouva o Evropské unii
27. 02 2023

• Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků) – Bajura 13.2.2022
• Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků) – Bajura 20.2.2022
• Závazkové právo III (vybrané otázky k nejčastějším smluvním typům) – Pražák 27.2.2022
• Závazky z deliktů – Pražák 6.3.2022
• Pracovní právo– Pražák 13.3.2022
• Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele – Bajura 20.3.2022
• Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání – Bajura 27.3.2022
• Právní jednání podnikatele – Horáček 3.4.2022
• Obchodní korporace, veřejné rejstříky – Horáček 17.4.2022
• Ochrana hospodářské soutěže – Horáček 24.4.2022

Prezentace a podklady k přednáškám jsou k dispozici ve studijním informačním systému.

14. 09 2022

1. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (Jan Chmel, 4. 10.)
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník
2. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (Pavel Pražák, 11. 10.)
3. Ústavní právo (Jan Chmel, 18. 10.)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
4. Občanské právo hmotné I. (Pavel Pražák, 25. 10.)
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
S sebou: Občanský zákoník
5. Občanské právo hmotné II. (Pavel Pražák, 1. 11.)
(Varvařovský, str. 188-228)
S sebou: Občanský zákoník
6. Občanské právo hmotné III. (Pavel Pražák, 8. 11.)
S sebou: Občanský zákoník
7. Správní právo, základní práva a svobody (Jan Wintr, 15. 11.)
(Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
8. Trestní právo hmotné – obecná část (Jan Chmel, 22. 11.)
(Varvařovský, str. 333-342)
S sebou: Trestní zákoník
9. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (Jan Chmel, 29. 11.)
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
S sebou: Trestní zákoník
10. Procesní právo – civilní, trestní a správní proces (Pavel Pražák, 6. 12.)
(Varvařovský, str. 292-299, 348-358)
11. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (Jan Chmel, 13. 12.)
(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
S sebou: Smlouva o Evropské unii