.Úvod do studia práva – přednášky 2023*

 

 1. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, aplikace práva (Jan Chmel, 3. 10.)
  (Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
  S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník
 2. Právo jako hodnotový systém – systém práva, interpretace práva, spravedlnost a právní jistota (Pavel Pražák, 10. 10.)
 3. Ústavní právo (Jan Chmel, 17. 10.)
  (Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)
  S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
 4. Správní právo, základní práva a svobody (Jan Chmel, 24. 10.)
  (Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)
  S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
 5. Občanské právo hmotné I. (Pavel Pražák, 31. 10.)
  (Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
  S sebou: Občanský zákoník
 6. Občanské právo hmotné II. (Pavel Pražák, 7. 11.)
  (Varvařovský, str. 188-228)
  S sebou: Občanský zákoník
 7. Občanské právo hmotné III. (Pavel Pražák, 14. 11.)
  S sebou: Občanský zákoník
 8. Trestní právo hmotné – obecná část (Jan Chmel, 21. 11.)
  (Varvařovský, str. 333-342)
  S sebou: Trestní zákoník
 9. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (Jan Chmel, 28. 11.)
  (Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
  S sebou: Trestní zákoník
 10. Procesní právo – civilní, trestní a správní proces (Pavel Pražák, 5. 12.)
  (Varvařovský, str. 292-299, 348-358)
 11. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (Jan Chmel, 12. 12.)
  (Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
  S sebou: Smlouva o Evropské unii

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií